Bolag

”Vi förbereder oss så väl som vi kan”

Peab ökar omsättningen med tolv procent det första kvartalet. En stabil och bra start på året, enligt vd:n Jesper Göransson, som för Byggvärlden berättar om hur bolaget hanterar cementkrisen och hur materialpris och tillgång till material påverkar byggprojekten.
Jesper Göransson, vd på Peab. Foto: Henrik Ekberg

Peab ökade omsättningen med tolv procent det första kvartalet. En stabil och bra start på året, enligt vd:n Jesper Göransson, som för Byggvärlden berättar om hur bolaget hanterar cementkrisen och materialprisets påverkan på större byggprojekt.

När Peab summerar det första kvartalet för året gör man det med ett rörelseresultat på tio miljoner kronor, att ställa mot samma kvartal förra året då rörelseresultatet stannade på -73 miljoner kronor. Nettoomsättningen ökade till cirka 12,5 miljarder kronor (cirka 11,2).

Bostäder bakom ökningen

I affärsområdet bygg ökade nettoomsättningen med nio procent från cirka 6,2 miljarder till årets cirka 6,7 miljarder kronor. Ökningen är främst relaterad till den svenska verksamheten och där står bostäder för en växande del om omsättningen. Affärsområde anläggning hade en oförändrad omsättning, men området industri ökade med 17 procent och projektutveckling med 44 procent.

– Jag tycker det var ett stabilt kvartal, vi ökar omsättningen med tolv procent. Vi har ett resultat som förbättras och en orderingång som är fortsatt hög. Vi säljer bra av våra egenutvecklade bostäder och vi har satt igång produktion av våra egenutvecklade bostäder på en bra nivå också. Jag tycker det var en stabil och bra start på året. Sen är marknadsutsikterna som de är, men i grund och botten finns det ett stort behov av alla typ av byggprojekt och produktion. Vi får se lite vart världen tar vägen, månad för månad och kvartal för kvartal, säger Jesper Göransson.

Cementkrisen

Hur förberedda är ni på en cementkris?

– Vi förbereder oss så väl som vi kan. Nu har vi via Swerock stora känningar i branschen och vi jobbar med betong- och cementfrågorna själva. Bland annat har vi vårt alternativ till bindemedel, Merit, där vi har en egen produktionsanläggning och som kan ersätta cement. Vi jobbar även med egenimport från andra källor. Men det är klart att cement är tungt och dyrt att frakta och även klimatdåligt att frakta långa sträckor. Det är ett material som lämpar sig bra för en lokal produktion, säger han och fortsätter:

– Och med tanke på att Cementa dessutom hade beslutat sig för att konvertera sin produktionsanläggning till CCS-teknik (Carbon, Capture and Storage, reds. adm.) så vore det synd om de inte fick använda sig av det. Men om inte Cementa får fortsätta i Slite så blir det utmaningar för oss. 

Hur mycket importerar ni själva?

– Det vill jag inte svara på.

Men det är möjligt att öka importen?

– Ja, det är möjligt.

Inga pausade projekt

Har ni något större projekt just nu som står still på grund av materialbrist eller ökade materialkostnader?

– Nej, det finns det inte. Men det är en utmanande situation med kostnader som ökar. Det ser olika ut projekt för projekt och utifrån hur kontrakten ser ut, men vi har inga projekt som har behövt stanna upp.  

Peabs kvartalsrapport, januari-mars 2022.

  • Nettoomsättning 12 544 Mkr (11 216)
  • Rörelseresultat 10 Mkr (-73)
  • Rörelsemarginal 0,1 procent (-0,7)
  • Resultat före skatt 8 Mkr (-67)
  • Resultat per aktie 0,04 kr (-0,19)
  • Orderingång 15 375 Mkr (14 446)
  • Orderstock 49 968 (47 286)
  • Kassaflöde före finansiering -323 Mkr (-108)
  • Nettoskuld 2 991 Mkr (4 045)
  • Nettoskuldsättningsgrad 0,2 (0,3)