Nyheter

”Vi försöker behålla <br></br> de unga”

NCC har varslat 1 700 personer. De jobbar nu med omplaceringar, pensioneringar och förhandlar om uppsägningar. <br></br> — Vi gör vad vi kan för att behålla de unga, säger Mats Pettersson, personaldirektör på NCC.

Mats Pettersson och NCC har under flera år jobbat med rekrytering som en strategisk framtidsfråga. Men den snabba och kraftiga inbromsningen av konjunkturen gör att NCC måste krympa organisationen.
— Det är väldigt frustrerande att behöva säga upp när vi sökt med ljus och lykta efter personal. När vi kommer ur lågkonjunkturen kommer det att vara brist, säger Mats Pettersson.

NCC-koncernen har varslat 1 700 personer. 700 av dem har redan försvunnit eftersom konjunkturen bromsat in tidigare i Danmark. 1 000 personer ytterligare kommer att behöva lämna NCC. Hur många av dem som är inom Sverige har man ännu inte gått ut med.

— Vi ser över möjligheterna till omplaceringar och om det finns äldre medarbetare vi kan låta gå i pension. Men vi har inte gått ut med något generellt erbjudande om förtidspension, en del äldre är nyckelperson vi vill behålla.

Hur ser framtiden ut nu — räcker de varsel ni lagt?
— Det är inte osannolikt att vi kommer behöva varsla fler, säger Mats Pettersson.