Nyheter

”Vi hade behövt ett år till”

Knappt tre månader efter nedläggningen av NCC Komplett i Hallstahammar föll ännu en husfabrik. Husproducenten Open House valde att lägga ner sin produktion i Arlöv utanför Malmö.

Det norskägda företagets svenska vd Anders Larsson är besviken. Han tillträdde sin tjänst för knappt ett år sedan med ett tydligt uppdrag: få det att funka!

Han hade gärna velat få mer tid att vända förlustsiffrorna.
— Men samtidigt förstår jag Obos, de har stoppat in 200 miljoner kronor i konceptet. Det är för stora förlustsummor det handlar om, säger Anders Larsson.

— Nedläggningen är ett resultat av flera samverkande faktorer. En är det avtal som aldrig borde ha tecknats för ett byggprojekt i Norge, som var för avancerat och omfattande för vår produktion. En annan att vi inte fått byggsystemet att bli billigare än konventionella produktioner ute på byggarbetsplatserna.

Han lyfter även fram samma problem som nämnts om NCC Komplett: för många variationer i modulerna.
— När jag tillträdde var den första åtgärden att begränsa produktionen till max 15-20 modultyper.

Då visade beräkningar av husfabrikens fyraåriga produktion att uppemot ett hundratal olika utformningar av moduler tillverkats. Det är för omfattande och hindrar själva konceptet industriellt byggande, menar Anders Larsson.

96 personer har sagts upp från Open House och i april lämnar den sista husmodulen fabriken. 15 personer har erbjudits anställning i ett nytt företag, där även Anders Larsson blivit erbjuden vd-posten.