Nyheter

”Vi har ett ansvar att bidra till lösningar”

Foto: Utopia Arkitekter.

Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter, efterlyser ett bättre samarbete i branschen för att komma till rätta med bostads- och hållbarhetsutvecklingen.

– Vi har hamnat i ett läge där byggherre, kommun och arkitekt inte sällan ser sig som fiender som bevakar sina egna frågor.

Hon är väl synlig i samhällsdebatten. Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter, säger vad hon tycker och håller gärna föredrag eller skriver debattartiklar om frågor som hon brinner för.

– Vår kår är tyst av sig, vi pratar mest med kollegor. Men vi är en viktig spelare när det gäller att se till helheten och kunna visualisera framtida behov och hur vi ska komma tillrätta med problem. Jag tycker att det är viktigt att vi kliver fram och talar om arkitekturens möjligheter, säger Emma Jonsteg.

Det blir mycket fokus på hus och dess utformning när det talas om arkitektur. Stadsplaneringen hamnar lite i skymundan.

– Det är viktigt att vi skapar goda stadsmiljöer med långsiktigt hållbara lösningar. Jag brinner för bostads- och hållbarhetsutveckling, där den sociala aspekten så klart är väldigt viktig. Det finns en stor grupp människor som inte får tillgång till de bostäder som byggs idag. Som arkitekter har vi ett ansvar att bidra till lösningar på dessa problem.

Utopia Arkitekter har till exempel tagit fram ett koncept för modernt kollektivboende i samarbete med Järntorget.

– KomBo, som är en lösning där tre eller fler personer delar på en större lägenhet, är ett sätt att minska bostadsbristen. Det är yteffektivt och ger en lägre månadsavgift för hyresgästerna, som dessutom kan dela på andra fasta kostnader, säger Emma Jonsteg.

I dag ligger ett stort fokus på att pressa priserna för bostadsproduktionen genom sänkt kvalitet och standard snarare än att hitta nya lösningar. Det är en av de saker som upprör Emma Jonsteg.

– Det går inte att tumma på kvaliteten. Vi måste tänka långsiktigt och bygga bra hus som håller länge och åldras vackert.

Emma Jonsteg är involverad i varje projekt som ligger på ritbordet hos Utopia Arkitekter.

– Det finns alltid en tydlig tanke bakom varje projekt där vi vill tillföra ett större värde till platsen. Originalitet, innovation och modernitet värderar vi högt. De är utomordentliga utgångspunkter i strävan mot ständigt bättre lösningar.

Utopia har en öppen och transparent organisation där alla hjälps åt med alla projekt. Emma Jonsteg vill bygga ett team där resultatet av kontorets samlade arbete är allas ansvar och alla får göra det man är riktigt bra på och trivs med.

På ritbordet ligger också kontorshuset Juvelen i Uppsala som integrerar en lång rad hållbara lösningar och 17 stadsradhus på Södermalm som fyller ett behov av större bostäder i ett attraktivt område.

– Vi är inga traditionella arkitekter som bara jobbar med beställningsuppdrag. Vi initierar också egna idéer och projekt och är minst lika delaktiga som opinionsbildare och varumärkesutvecklare i våra uppdrag.

Själv beskriver hon sig som en målmedveten, envis och driven person som alltid har haft höga krav på sig själv.

Jämställdhet är en viktig fråga för Emma Jonsteg.

– Arkitektbranschen har blivit bättre, men kvinnor är inte i närheten av att tjäna lika mycket eller ha samma tillträde till chefspositioner.

Och jämställdhetsutmaningarna är flera. Media och eventmakare anstränger sig inte tillräckligt för att hitta en kvinnlig expert till tv-soffan eller föredraget. Det finns också ett motstånd hos många kvinnor att synas i publika sammanhang. ”Säg bara ja”, brukar hon råda de kvinnor som tvekar inför en förfrågan. ”Tänk inte efter före”.

– Vi kvinnor upplever ofta att vi har högre krav och förväntningar på oss. Jag får ofta höra att jag är modig, men det handlar inte om det. Generellt är kvinnor kanske mer oroliga för vad folk ska tycka. Jag tyckte också att det var läskigt i början. Men det är inte hela världen om inte alla håller med om vad man säger. Och någon måste ta på sig att lyfta de frågor där inte alla tycker lika.

Emma Jonsteg försöker ofta komma med konstruktiva lösningar i sina inlägg.

– I vår bransch behöver vi samverka mer och bli bättre på att förstå varandra. Vi har kommit till ett läge där kommun, byggherre och arkitekt inte sällan ser sig som fiender som bevakar sina egna frågor. Dagens system är också väldigt kortsiktigt. Det vi behöver är breda överenskommelser om att skapa långsiktiga värden så att vi kan bygga hållbart, vackert och med god kvalitet.

För drygt ett år sedan började hon som programledare för Svensk Byggtjänsts podcast Snåret, som handlar om hur man ska komma tillrätta med den snåriga byggprocessen.

– Där har vi belyst vikten av samverkan och jag hoppas att Snåret kan bidra till en större samsyn. Att fler inser vilka behov som finns. Kommunerna har ett stort ansvar och där tror jag att det krävs en tyngre projektledarroll för att inte bara se till visionen utan vem som gör vad och i vilken ordning. Att kvaliteten i genomförandet verkligen säkerställs.

I december tilldelades hon Olle Enkvists medalj för högklassig journalistik tack vare sitt engagemang i samhällsdebatten.

– Jag är väldigt glad för att mitt arbete med att driva debatt och skapa konstruktiva samtal i branschen uppmärksammas på det här sättet.

Hon tycker att det är roligast att föreläsa för studenter.

– De är helt oslipade och har enorma förhoppningar inför framtiden. Man minns ju själv hur det var.

Redan som liten ville hon bli arkitekt.

– Jag har alltid varit intresserad av miljöer kopplat till känslor. Vad det är som gör att jag trivs i ett visst rum. Att pappa var ingenjör och mamma konstintresserad hjälpte väl till. Jag älskade att göra ritningar och fantisera om härligt knäppa hus med inomhuspooler och lönndörrar.

Först läste hon till Fysisk planerare i Blekinge. Men efter att ha jobbat i Göteborg och Mölndals kommun ett par år gick hon en ettårig konstutbildning och skickade sedan in konstnärliga prover till arkitekthögskolan.

– Jag hade missat att skicka in en formell ansökan, så då gjorde jag det. Sedan ringde de och sa att jag hade glömt att ange studieort. Då hade ansökningstiden gått ut för länge sedan, men jag var tydligen antagen som etta i hela Sverige så då tyckte de att jag kunde få välja. Det tog jag som ett tecken på att det var dags att röra på sig, så då flyttade jag till Stockholm.

Hon är rastlös och vill alltid att det ska hända något nytt. Kanske är det därför hon klarar av att vara så aktiv samtidigt som hon leder ett eget företag och är mamma till fyra barn. Dessutom är hon medlem i Sveriges Arkitekters styrelse.

– Jag vill göra så mycket, men jag har blivit bättre på att säga nej. Jag vill att Utopia utvecklas och växer, att vi satsar internationellt och utveckla vår stadsutvecklingsavdelning. Jag vill fortsätta skriva, föreläsa och utbilda och gärna jobba mer med radio och tv, avslutar hon.

 

FAKTA, Emma Jonsteg

-  Gör: Är vd för Utopia Arkitekter, programledare för Svensk Byggtjänst podcast Snåret, är styrelsemedlem i Sveriges Arkitekter, föreläser och är en aktiv samhällsdebattör. I december tilldelades hon Olle Engkvists medalj för sitt opinionsarbete.

– Bor: Stockholm.

– Familj: Man och fyra barn.

– Kom på fjärde plats när tidningen RUM listade årets mäktigaste i Sverige inom design och arkitektur.