Nyheter

”Vi har haft bra försäljning”

JM presenterar en stark rapport för fjärde kvartalet. -Omställningen har gått bättre än vad jag trott, säger Johan Skoglund, vd och koncernchef.

Det har varit ett tufft år för JM efter personalneddragningar och med minskad efterfrågan. En lyckad strategi har varit att hålla volymerna uppe genom flera hyresrättsaffärer med Stockholmshem. Och nu ser marknadsförutsättningarna betydligt bättre ut.
-Vi har haft en väldigt bra försäljning under fjärde kvartalet, nästan i nivå med 2007, säger Johan Skoglund.
-Nu måste vi flytta fokus från försäljning och istället starta och boka fler projekt.
JM har startat betydligt fler projekt under året än konkurrenterna. 1 700 byggstarter i Sverige medan Skanska och NCC legat under 400. JM vill fortsätta växa för att ”bli den ledande bostadsutvecklaren i Norden”. Men det blir en försiktig tillväxt.
-Vi kommer inte att trycka på hårt och anställa en massa utan vill först känna att det finns stabilitet i marknaden, säger Johan Skoglund.


JM:s årsrapport i siffror:

– Intäkterna minskade med 28 procent till 8 778 mkr (12 229) och antal sålda bostäder ökade till 3 291 (1 871)

– Resultatet före skatt minskade till 547 mkr (1 052) och årets resultat efter skatt minskade till 379 mkr (818). Resultatet belastades i andra kvartalet med nedskrivningar av exploateringsfastigheter om 87 mkr (320). Rörelsemarginalen minskade till 7,6 procent (8,9)

– Fastighetsförsäljningar om 665 mkr (748) gav ett resultat om 89 mkr (73)

– Räntabiliteten på eget kapital för året uppgick till 11,0 procent (22,9). Resultatet per aktie under året uppgick till 4,60 kronor (9,50)

– Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 1 124 mkr (101) efter ett starkt kassaflöde under det fjärde kvartalet.