Nyheter

– Vi har inte sagt när rotavdraget avvecklas

För de rödgröna är rotavdraget en konjunkturåtgärd. När konjunkturen lyfter ska avdraget tas bort.- Om det är risk för överhettning är det ingen mening att ha kvar det, säger Socialdemokraternas Tomas Eneroth.

De rödgröna vill först utvidga rotavdraget och sedan ta bort det. Alliansen har kritiserat oppositionen för otydlighet och för att de inte har gett besked om när rotavdraget ska tas bort.

— Jag tror många är väl medvetna om att rot för oss alltid har varit ett konjunkturstöd. Vi har haft konjunkturanpassade rotavdrag tidigare, och de har kunnat avvecklas utan att det har fått dramatiska effekter, säger Tomas Eneroth, näringspolitisk talesman för Socialdemokraterna.

Alliansens argument att rotavdraget gör svarta jobb vita ger Tomas Eneroth inte mycket för.

— Det finns säkert effekter när det gäller svart och vit arbetskraft, men det är inte det bärande argumentet för rot för oss. För oss är rotavdraget ett konjunkturpolitiskt instrument.

Hur vill ni se till att svartjobben minskar i byggbranschen?

— Vi har ett helt program med insatser mot skattefusk. Att tro att det bästa sättet att ta bort skattefusk är att ta bort skatter är en dålig strategi.

Att de rödgröna vill utvidga rotavdraget innan det avskaffas förklarar Tomas Eneroth med att de ser behoven inom hyressektor och den offentliga sektorn.

— Naturligtvis finns det en rättviseaspekt också. Men framför allt handlar det om utväxling, vi vill ha en stark tillväxt i byggsektorn. Alla vet att vi har ett miljonprogram där mycket renovering återstår.

Men nu börjar ju konjunkturen se bättre ut, behövs verkligen rotavdraget?

— Det är en kris i landet med stigande arbetslöshet och byggsektorn är en väldigt viktig motor i Sveriges ekonomi. Det finns fortsatt starka skäl att stimulera byggsektorn med rot och investeringsstöd, säger Tomas Eneroth.

I de rödgrönas budgetmotion gavs inga svar om när rotavdraget ska avvecklas. Men pengar finns avsatta för rotavdrag under 2011 och 2012.

— Vi har inte sagt när rotavdraget ska avvecklas. Som tidigare blir det en avvägning och bedömning utifrån konjunkturläget. Det avgörande är vilken fart våra övriga insatser får på byggsektorn, säger Tomas Eneroth.

De rödgröna vill utvidga rotavdraget till att även omfatta hyresfastigheter. Är det inte fastighetsägarens ansvar att renovera hyresrätter?

— Absolut. Det vi gör med våra insatser är en stimulans för att fullfölja detta ansvar. Vi skapar incitament att utföra renoveringar nu i stället för att vänta något år, säger Tomas Eneroth.

Även skolor ska få rätt att göra rotavdrag om de rödgröna vinner valet.

— Vi ser stora behov av renovering i skollokaler. Vi har valt att prioritera skolor eftersom skolans arbetsmiljö behöver förbättras, säger Tomas Eneroth.

I budgetmotionen presenterar de rödgröna sina avsikter att öka bostadsbyggandet genom investeringsbidrag till hyresrätter. Ambitionen är att senast 2016 ha en bostadsproduktion om 40 000 bostäder per år, varav en majoritet ska vara hyresrätter.

Rödgrönas rotavdrag

* Om de rödgröna vinner valet kommer rotavdraget att kompletteras med en särskild klimatbonus. Den innebär att de som kan få rotavdrag i dag kan få ytterligare ett skatteavdrag motsvarande 10 procent av arbetskostnaden när åtgärder utförs som är rekommenderade i energideklarationen.

* En villaägare kan alltså som mest få en skattereduktion motsvarande 60 procent av arbetskostnaden, maximalt 60 000 kronor, per person och år.

* Dessutom vill de ge rot-avdrag till flerfamiljshus, alltså bostadsrättsföreningar och hyresrättsfastigheter, för totalrenoveringar som ger en sänkning av energiförbrukningen med minst 30 procent. Maximalt ges 50 000 kronor i stöd per lägenhet.

* De rödgröna vill också införa ett rotavdrag för skolor.