Nyheter

”Vi har klimatanpassat vårt byggande”

Byggföretaget Veidekke reagerar på regeringens passning till byggbranschen om att bygga mer klimatvänligt. ”Vi har redan tagit emot den passningen”, säger informationschefen Lennart Weiss.

Veidekke har lanserat sitt koncept TellHus, som ett sätt att bygga miljövänligt. Första projektet i full skala blir Ytterskär, med 40 lägenheter i Västertorp i Stockholm .

-Inom två år kommer vi att ha klimatanpassat all vår nyproduktion. Vi är helt övertygade om att vi kommit på någonting riktigt bra. Den här metoden halverar koldioxidutsläppen, säger Lennart Weiss på Veidekke.

Johnny Kellner som är miljö- och utvecklingschef har utvecklat konceptet.

-Jag har jobbat med det här i sex år men tiden har inte varit mogen för att få driva igenom idén tidigare. Nu var timingen rätt, säger Johnny Kellner.

En lägenhet i TellHus reducerar koldioxidutsläppen med cirka 1,7 ton per år jämfört med en ”normal” lägenhet.

Vilken åtgärd har varit viktigast?

-Det går inte att peka ut enskildheter. Det är helheten med många små åtgärder.

Det handlar mest om sunt förnuft, menar Johnny Kellner.

-Det fina är att det här åtgärderna även kan utföras i miljonprogrammet.

Varför är detta bättre än passivhus?

-Passivhus drivs ju med el och har man bara el tillgängligt så spar man el. Men jämför man med ett normalhus, som exempelvis värms med miljövänlig fjärrvärme som i Stockholm, så är passivhuset inte bättre.

Johnny Kellner menar att passivhustekniken kan användas inom fjärrvärmeområden men då blir det snarare fråga om en ekonomisk fråga. Rätt åtgärder bör vidtas i rätt ordning ur, med hänsyn till koldioxidutsläpp.

-Däremot är det alltid väsentligt att bygga värmeeffektiva hus. Byggnaden ska ju stå i kanske 100 år och vi måste även hushålla med biobränsle.

Några exempel på åtgärder Veidekke vidtagit är:

* Badrumsgolven värms upp via värmesystemet istället för med el.
* Ett klimatskal med rimlig, men inte överdimensionerad, isolering i ytterväggarna (cirka 50 milimeter extra).
* Effektiva isolerglas i fönstren.
* Energieffektiva ventilationssystem för från- och tilluft med värmeväxling.
* Energisnålaste vitvaror.
* Fasta installationer med lågenergilampor.
Även byggprocessen präglas av Veidekkes miljötänkande. Arbetsplatser och byggbodar värms med miljövänlig fjärrvärme.