Nyheter

”Vi har nöjda kunder”

DEBATT. Media har som en av sina viktigaste uppgifter att granska makten, att visa på och informera om orättvisor, lögner och felaktigheter. De senaste åren har en kraftig förskjutning skett, media är inte längre bara de som granskar makten, media är själ

Jag blev i september 2010 konfronterad av programmet Fuskbyggarna. Fallet de konfronterat mig med är en pågående rättstvist där en familj, trots mycket stora ansträngningar från vår sida att hitta rimliga lösningar, valt att väcka talan mot oss i domstol. Solna tingsrätt har, efter en noggrann prövning av omfattande bevisning om avtalat och fackmässigt utförande i allt väsentligt dömt till Järntorgets fördel. Domen från Solna Tingsrätt är överklagad av makarna och för närvarande pågår en prövning i Svea hovrätt huruvida de skall beviljas prövningstillstånd eller ej.

På vårt kontor finns tre pärmar med dokumentation och korrespondens, oräknat all digital kommunikation, enbart för denna kund. När förhandlingen startade i tingsrätten hade målet passerat över 250 aktbilagor. Tingsrätten konstaterade senare i sin dom ”Målet har på grund av makarna Xs processföring kommit att bli mycket omfattande. Deras talan har ändrats vid ett flertal tillfällen under målets handläggning. Fel som gjorts gällande har frånfallit och nya har tillkommit”.

Jag lider så klart med familjen och inser att deras beslut att väcka talan mot oss kan få stora privatekonomiska konsekvenser för dem, speciellt efter den omfattande processföringen som vi på Järntorget tvingats att bemöta. Samtidigt har programmet också gjort mig uppmärksam på en del oavsiktliga misstag främst avseende brandskyddet och egenkontrollen för våtrummen som begåtts i projektet. Dessa misstag ber jag givetvis om ursäkt för och självklart rättar vi till dem och tar ansvar i enlighet med de regler, avtal och lagar som gäller.

Programmet innehåller också förutom allmänna misskrediteringar, mängder av direkt felaktiga påståenden och vilseledande formuleringar. Dessutom har flera för fallet centrala uppgifter helt enkelt bara utelämnats. Vi har hela hösten haft farhågor om att programmet kommer att baseras på ett felaktigt material, men inget intresse har visats från TV4 att faktakontrollera uppgifterna med oss, trots tydliga sådana önskemål från vår sida.

Är det rimligt att bli i allt väsentligt friad i en svensk tingsrätt men istället dömd av TV4 som fuskbyggare. En tvist, när två parter inte kan komma överens, skall självklart avgöras i en domstol med höga beviskrav inte i ett TV-program fullt med påståenden som inte är sanna.

Att vi, enligt mig, har marknadens bästa trygghetspaket eller att bostadskunderna i de senaste enkäterna på frågan ”skulle du rekommendera Järntorget för dina vänner” gett oss betyget 4,45 på en femgradig skala är inget som kommer nämnas i programmet.

Det är också viktigt att konstatera att TV4 inte har något krav på sig att vara opartiska. Enligt min bedömning hade detta program aldrig hade kunnat sändas i SVT.

Martin Arkad