Nyheter

”Vi hinner inte utbilda”

Skjut upp kravet på kompletterande utbildning för byggarbetsmiljösamordnare ett år. Den uppmaningen sänder Svenskt Näringsliv till Arbetsmiljöverket.

— Vi hinner helt enkelt inte med. Det finns inte ens tillräcklig kapacitet hos dem som anordnar utbildningen att utbilda så många, säger Bodil Mellblom, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.

Det var i slutet av november förra året som Arbetsmiljöverket föreslog arbetsmiljölagens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete skulle ändras. Ändringen ingår i ett paket kopplat till ett EU-direktiv, har antagits av riksdagen och ska vara genomförd vid årsskiftet.

Tanken är att en utbildad och erfaren byggarbetsmiljösamordnare i framtiden ska finnas vid varje bygge. Detta kräver kompletterande utbildning av de arbetsmiljösamordnare som finns i dag.

Förra veckan skickade Svenskt Näringsliv in en begäran om dispens till Arbetsmiljöverket om att vänta ett år med att låta utbildningskravet träda i kraft.

— Det här har kommit snabbt på och vi hinner helt enkelt inte med. Vi har arbetat med att ta fram vad som ska ingå i utbildningen och vad som behöver kompletteras. Det är vi klara med nu. Samtidigt har vi förstått att detta inte bara kommer att omfatta byggindustrin utan gälla hela näringslivet vid till exempel ombyggnad och liknande. Kravet ligger på byggherren. Det finns ingen möjlighet i världen att ordna utbildning till tusentals personer före årsskiftet, säger Bodil Mellblom.

IF Metall anklagar Svenskt Näringsliv för att vilja bromsa införandet av de nya reglerna, vilket Bodil Mellbom beklagar.
— Jag tycker det är mycket tråkigt att de tar till den stilen. Vi brukar annars ha en god samverkan inom arbetsmiljöområdet, säger hon.

Lennart Lundquist