Nyheter

”Vi kan få igång fler projekt”

Riksbankens senaste räntesänkning gynnar byggbranschen. <br></br> — På lång sikt kan det innebära att vi får igång fler projekt, säger Mikael Lundström, vd för Akademiska Hus.

Med ett fastighetsvärde på drygt 46 miljarder kronor är Akademiska Hus Sveriges näst största fastighetsbolag. Under finanskrisen har de sett värderingen av fastigheter rasa — och i takt med det har marknadens avkastningskrav ökat.

— Räntesänkningen motverkar den negativa utvecklingen, säger Mikael Lundström.

På kort sikt väntar han sig inga effekter av att Riksbanken beslutat sänka sin viktigaste styrränta, reporäntan, från 1,0 till 0,5 procentenheter.
— Det är inte så att vi plötsligt sätter igång en massa projekt, men räntesänkningen innebär lägre finansieringskostnader så på lång sikt kan det innebära att vi får igång fler projekt, säger Mikael Lundström.

Michael Larsson, ny vd för byggföretaget ByggPartner i Dalarna, gladdes också över räntebeskedet.
— Det kan påverka våra kunder som är beroende av att få investering. Flera av våra kunder bygger bostäder och där är förhoppningen att sänkningen är positiv för slutkonsumenten, säger Michael Larsson.

Någon större effekt för konjunkturutvecklingen totalt sett väntas inte sänkningen få.

— Riksbanken har redan tagit till räntevapnet och på kort sikt får sänkningen troligen ingen effekt, säger Thomas Ekwall, analytiker på Prognoscentret, och fortsätter:
— På längre sikt kan det däremot ge en positiv effekt. Frågan är om det får någon effekt på konsumenternas syn på framtiden, nu visar konjunkturinstitutets prognoser på en negativ syn.