Nyheter

”Vi kommer att bestrida detta”

Vasabron i Göteborg. Foto: Implenia

Implenia fick på tisdagen beskedet att Trafikkontoret i Göteborg häver kontraktet för utbytet av Vasabron i centrala Göteborg.

Beslutet utreds nu internt av Implenia.

–  Vi anser inte att Trafikkontoret har rätt att häva kontraktet och kommer att bestrida detta, säger Implenia Sveriges VD Fredrik Björckebaum.

Det var i maj 2017 som Göteborg Stad Trafikkontor tilldelade Implenia uppdraget av renovera Vasabron i centrala Göteborg, värt 42 miljoner kronor.

I kontraktet ingår rivning av bro i stål och betong samt pålar, tillvaratagande, tillpassning och återanvändning av beklädnadssten, räcke och utsmyckning, byggnation av ny bro och anpassande kajkonstruktion samt utförande av ny spår-, el – och belysningsanläggning.

”Implenia ska förstärka de sprickor som uppkommit och återskapa bron med modern byggteknik”, meddelade Implenia i samband med tilldelningen. 

Målet har hela tiden varit att behålla och återskapa så mycket som möjligt av den 110 år gamla brons utseende och bevara kulturmiljön.

Men projektet har stött på problem under arbetets gång. Verkligheten har inte stämt med uppgifterna i förfrågningsunderlaget.

– Det har gällt såväl fornlämningar som grundläggning, där förutsättningarna inte överensstämmer med hur Trafikkontoret beskrivit dem i kontraktet, säger Fredrik Björckebaum.

Beskedet från Trafikkontoret utreds nu internt av Implenias jurister.

– Därför kan jag inte säga så mycket mer. Men vi menar att beställaren inte har rätt att göra så här. Vi kommer att bestrida detta.

Susanne Hultgren avdelningschef på trafikkontoret, säger till Byggvärlden att man har fört diskussioner med entreprenören under lång tid, och att beslutet att häva kontraktet var en sista utväg.
–Vi har mötts och gett dem rätt när det gäller vissa saker som uppstått under projektet och som varit okända. Vi har även varit överens om en viss tidsförlängning, men inte om hela den förlängning som de ansåg att de behövde. Att häva kontraktet var vår sista utväg för att ta tillbaka kontrollen.
Har ni grund för att häva kontraktet?
– Vi anser att de kriterier som finns för att häva ett kontrakt är uppfyllda.