Intervju

”Vi måste förstå allas perspektiv – det går inte att gissa”

Kajsa Hessel
Kajsa Hessel. l Foto Svensk Byggtjänst/Tobias Sterner

För ett år sedan tillträdde Kajsa Hessel som vd för Svensk Byggtjänst. Nu ska hon stödja kunderna i arbetet med att ställa om till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart byggande, enligt ett nytt ägardirektiv.

Kajsa Hessel befinner sig i Uppsala när vi gör intervjun på telefon.

– Jag är på Ledarnas kongress, som ombud för Byggcheferna, men ingen fara, jag kan smita ifrån en stund.

En inte oväntad situation när det gäller Kajsa Hessel. Ständigt i farten, engagerad och aktiv. Men alltid tillgänglig, lugn och tillmötesgående.

Med många olika förtroendeuppdrag och framträdande roller i branschen har hon blivit en tungviktare och en stark röst inom samhällsbyggnad.

Via förlagsbranschen klev hon in i byggbranschen när hon 2014 blev vd för Projektgaranti, och hon har även haft en tjänst som regionchef på Sweco innan hon rekryterades som vd för Svensk Byggtjänst, en roll hon tillträdde i april 2021

– För mig är Svensk Byggtjänst den samlande kraft som Sverige behöver för att lyckas skapa en riktigt hållbar, effektiv och produktiv samhällsbyggnadssektor. Det här är ett drömuppdrag för mig och den bästa tänkbara kombinationen av förlags och byggverksamhet, sa Kajsa i samband med rekryteringen.

Nytt ägardirektiv

Det första året har ägnats mycket åt att lära känna bolaget och vara ute och träffa ägarna, som utgörs av olika branschförbund och aktörer inom samhällsbyggnadssektorn.

Förutsättningarna för Svensk Byggtjänsts verksamhet, som bygger på att hämta in, sortera och sprida kunskap, utgörs av en cirkulär affärsmodell (där överskott tillfaller verksamheten och inte ägarna), branschnytta (verksamheten ska stötta branschens behov) och neutralitet (ska agera på ett neutralt sätt i förhållande till sektorns olika delar).

– Vi ska fortsätta vara den som samlar in och sprider strukturerad och validerad kunskap till hela sektorn på olika sätt, bland annat genom referensverket AMA.

På Svensk Byggtjänsts bolagsstämma fastställde ägarna ett nytt direktiv som ger företaget ett tydligare och mer offensivt uppdrag. Det handlar om att stödja samhällsbyggnadssektorns resa mot ett mer hållbart byggande och en ökande digitalisering. ”Ett tydligt ramverk för hur Svensk Byggtjänst ska stödja kunderna i det viktiga arbetet att ställa om till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart byggande”, kommenterar Ingela Lindh, styrelseordförande i Svensk Byggtjänst, det nya direktivet.

För Kajsa Hessel är det viktigt att mäta, undersöka och på så sätt konkretisera arbetet framåt.

– Vi måste fråga branschen vad de ser för utmaningar inom hållbarhet. Vi måste förstå allas perspektiv, det går inte att gissa, säger Kajsa som alltid haft ett pragmatiskt förhållningssätt.

Vill få saker att hända

– Idag har vi till exempel svårt att nå ut till de små företagen. Vi måste ta reda på varför det är så. Om vi inte får med oss de mindre bolagen kommer inget att hända, säger hon.

Och just att få saker att hända är viktigt.

– Det är inte snack – utan verkstad – som har betydelse.

Kajsa Hessel lyfter den undersökning som Svensk Byggtjänst precis har gjort. Röster om hållbarhet från entreprenörer, arkitekter, branschorganisationer, kommuner, tekniska konsulter, hållbarhetschefer, banker och försäkringsbolag har samlats in. Även ägare, medarbetare och studenter har intervjuats. Svaren kommer inom kort att presenteras i en rapport.

– Något vi sett är att vi måste få in även den sociala dimensionen i hållbarhetsarbetet. Olika brister som olyckor, machokultur och korruption utgör hinder när till exempel banker ska bevilja finansiering.

En annan konkret åtgärd inom social hållbarhet och inkludering handlar om att bättre tillgängliggöra information och kunskap.

– Vi har ett stort översättningsarbete framför oss eftersom nästan allt vårt material enbart finns på svenska, men så ser ju inte branschen ut idag. Vi behöver också underlätta för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Blev Årets Samhällsbyggare 2020

För Kajsa Hessel är mångfald, arbetsmiljö och hållbarhet ämnen som hon haft stort fokus på även under sina år som ordförande för Byggcheferna (2017-2021). Transparens är viktigt, och även sådant som kanske inte är smickrande för branschen behöver uppmärksammas.

Ett riktigt hedersutnämnande fick Kajsa Hessel 2020 då hon utsågs till Årets samhällsbyggare.

– Men det vill jag inte ta åt mig hela äran för, det var verkligen resultatet av ett lagbygge inom Byggcheferna och det 30åriga arbete som vår före detta ordföranden Lars Bergkvist lagt ner.

På årsstämman i maj valdes Kajsa Hessel till vice ordförande i IQ Samhällsbyggnad.

– IQ samhällsbyggnad är en superviktig organisation vars arbete gynnar hela sektorn.

Utöver dessa uppdrag är det nog många som känner igen Kajsa Hessel från andra sammanhang, som talare på Nordbyggs kvinnliga nätverksträff i april, som jurymedlem i Årets Bygge eller som paneldeltagare på något seminarium.

– Man får förvalta sitt mynt och försöka bidra till en bättre värld så gott man kan.

Har valt bort uppdrag

Tidsbrist är inget Kajsa Hessel oroar sig över.

– Fysikern Bodil Jönsson sa en gång på en föreläsning där jag deltog att tid är det enda vi vet att det kommer mer av hela tiden. Nya minuter staplas på varandra, vi behöver bara vara i nuet och ta emot dem. Det är ett förhållningssätt som jag anammat. Kanske är det därför jag sällan känner mig stressad, och kanske också därför jag får kraft att ha mycket på gång i mitt liv.

Men hon har trots allt skalat av uppdrag i sitt liv.

– När jag klev på som vd för Svensk Byggtjänst bestämde jag mig för att fokusera helhjärtat på det uppdraget. Det innebar att jag var tvungen att göra mig av en hel del andra tidskrävande och viktiga uppdrag, som till exempel styrelsearbetet i Ledarna och i Byggcheferna. Numera har jag därför mer lugn i min kalender än på många år.

Hur vill du summera ditt första år som vd för Svensk Byggtjänst?

– Jag har fått vara med om ett stort äventyr tillsammans med människor som på liknande sätt som jag brinner för att utveckla samhällsbyggnadssektorn medelst kunskap. Jag har också fått leda processen med att ta fram ett nytt ägardirektiv, vilket inneburit massor av spännande utforskande av historik, nuläge och framtid. Inte minst har jag fått möjlighet att bygga en mycket stark och rysligt kompetent ledningsgrupp – möjligen är detta det mest givande jag gjort hittills i min karriär.

FAKTA:
Namn: Kajsa Hessel
Aktuell: Ett år på posten som vd för Svensk Byggtjänst, nyvald vice ordförande i IQ samhällsbyggnad.
Ålder: Fyller 50 i augusti.
Bor: På Söder i Stockholm.
Familj: Sambo, fem barn (varav tre är världens finaste bonusungar), två katter och två marsvin.
Intressen: Jobbet! Och att umgås med familj och vänner.