Nyheter

”Vi måste köra vidare”

Niklas Bergman, platschef på brobygget vid Älandsfjärden, stod cirka 50 meter från gjutformen som rasade den 21 maj. Nu är han tillbaka på bygget efter semestern. Han berättar att sammanhållningen på bygget är bättre än tidigare och säger att han inte oro

Nära tre månader efter dödsolyckan vid Älandsfjärden säger Niklas Bergman att han mår förhållandevis bra.
— Man kommer nog aldrig att bli sig lik igen, men man måste gå vidare, säger han.

Han tycker inte att det känns tungt att åka till jobbet och beskriver att sammanhållningen på bygget har blivit bättre efter olyckan.
— Man hjälper varandra och snackar på ett helt annat sätt. Alla är inställda på att vi måste köra vidare trots det som har hänt, säger han.

Gjutformen på den södra sidan av fjärden gav vika den 21 maj. Fem personer föll till marken, två avled och tre skadades.

Niklas Bergman stod ungefär 50 meter ifrån och såg raset. Han vill inte gå in på hur han upplevde olyckan men beskriver det som ”rätt tungt.”

Så här i efterhand tycker han att rutinerna med larmscheman och checklistor fungerade bra, han visste vad han skulle göra när olyckan hade inträffat.

Byggarbetet avbröts för krishantering direkt efter olyckan, men veckan därefter fortsatte man att jobba på andra ställen. Före semestern började man plocka ner den rasade gjutformen. Nu håller man på att bygga upp en ny gjutform, byggd efter ett koncept framtaget av Skanska Teknik, på den norra sidan av fjärden.

Niklas Bergman har inte märkt av uppståndelsen i media efter olyckan särskilt mycket. Inga journalister har kontaktat honom innan Byggvärlden ringer.
— Vi har sett i lokaltidningarna, annars har vi inte märkt så mycket.

Polisen och Arbetsmiljöverket har pratat med honom och andra vid bygget och även Skanskas egna utredare har intervjuat personalen.

Oroar du dig för ett eventuellt åtal?
— Nej, jag kan inte gå och oroa mig för detta, säger han.

Arbetsmiljöverkets och Skanskas egen utredning tyder på att gjutformens stödjande träkonstruktion var underdimensionerad. Arbetsmiljöverkets kritik mot Skanska, att företaget har brustit i kvalitetskontrollen, känner Niklas Bergman inte till och tycker låter märklig.

— Man gör aldrig provbelastningar av gjutformar, det är inte praxis i branschen. Men vi tyckte att det såg tunt ut och gjorde en provbelastning utan att kontakta konstruktören. När den inte höll meddelade han att han hade missat avsträvning och skickade ritningar och arbetsbeskrivning. Gjutformen förstärktes efter dessa anvisningar och sen hade vi ingen anledning att tro att det skulle vara fel igen.

Niklas Bergman har jobbat i byggbranschen sedan 1990. Olyckan har inte fått honom att ångra sitt yrkesval.
— Nej. Att bygga broar är fortfarande det finaste man kan göra, säger han.