Nyheter

”Vi måste sparka ut fuskarna för att få ordning på arbetsmiljön”

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads. Bild: Terese Perman/Byggnads

En ny undersökning från Byggnads visar att nio av tio byggnadsarbetare upplever smärtor kopplade till sitt arbete. Branschen plågas också av oseriösa aktörer. Nu vill man se att hela byggbranschen ökar fokuset på säkerhet och tar krafttag för att att sparka ut fuskarna och kriminella aktörer.

Att vara byggnadsarbetare är att ha ett fysiskt krävande yrke. Att arbeta med kroppen ska vara både belönande och utvecklande. Känslan att tillsammans med sina arbetskamrater se ett projekt växa från ingenting till färdig konstruktion är svårslagen. Men det ska ske på ett säkert sätt, och då krävs att man får både kunskap och hjälpmedel för att undvika arbetsmoment som sliter och belastar kroppen felaktigt.

En ny undersökning från Byggnads visar att nio av tio byggnadsarbetare upplever smärtor kopplade till sitt arbete. Undersökningen visade också att en stor andel inte får den kunskap och hjälpmedel de behöver för att undvika arbetsmoment som sliter och belastar kroppen felaktigt.

Det måste förbättras. I Arbetsmiljöverkets rapport, Arbetsskador 2020, toppar belastningsbesvär sjukstatistiken för byggbranschen. Resultatet blir sjukskrivningar och i värsta fall förtidspensionering. Det leder naturligtvis till stora kostnader för såväl företag som samhälle. För att inte tala om den personliga tragedin för individen.

Varje år vecka 43 har Byggnads Arbetsmiljövecka där skyddsombud i hela landet gör extra kontroller. I år fokuserar vi på just belastningsergonomi. Förebyggande riskbedömningar och planering ökar chanserna för ett skadefritt arbetsliv. Det är arbetsgivarens skyldighet att tillse att den anställde kan arbeta säkert, och Byggnads skyddsombud finns som stöd och hjälp för att lägga upp arbetet så att alla både kommer hem säkert och håller i ett helt arbetsliv.

Men det finns andra faktorer som försvårar det livsviktiga arbetsmiljöarbetet. Det är ingen nyhet för någon som läser den här tidningen vilka problem som finns med kriminalitet och fusk i byggbranschen. Byggmarknadskommissionens granskningar visar svart på vitt det många av oss sagt i åratal. I en av de senaste rapporterna visar djupintervjuer med platschefer hur pressen från fuskande konkurrenter driver annars seriösa bolag att ta genvägar. Resultatet är en marsch mot avgrunden. Om vi inte gemensamt kommer överens om att välja en annan väg.

Prispress från oseriösa aktörer gör att företag inte vill eller anser sig ha råd att investera i ny teknik och nya hjälpmedel. Där har de stora upphandlarna och huvudentreprenörerna ett enormt ansvar. Branschen har akuta problem med långa underleverantörskedjor där underbudskonkurrens pressar både villkor, kvalitet och säkerhet.

Men jag är optimist och tror på kraften i samarbete. Nu finns det en sjukdomsinsikt i branschen. Kriminaliteten är ett virus, vi måste arbeta tillsammans för att hitta vaccinet.

Hela byggbranschen har en skyldighet att göra allt vi kan för att sparka ut fuskarna och kriminella aktörer. Vi måste vända på varje sten och lyssna till alla goda förslag. Våga tänka nytt och lägga gamla oförrätter åt sidan. När det kommer till kritan vill vi alla samma sak. En byggbransch vi kan vara stolta över. Präglad av yrkesskicklighet, säkerhet och sund konkurrens mellan innovativa företag.

Lyckas vi med det, då lyckas vi också skapa säkra arbetsplatser.

Johan Lindholm, Förbundsordförande Byggnads