Nyheter

”Vi måste ställa krav på kommunerna”

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) vill att varje kommun tar sitt ansvar för bostadsförsörjningen. Foto: Susanne Bengtsson

Regeringen vill ställa ökade krav på kommunal planering för att möta de växande bostadsbehoven, och tillsätter en utredare som ska se över bostadsplaneringen i landets kommuner. 

– Vi måste ställa krav på att varje kommun planerar för bostadsförsörjning, säger bostadsminister Peter Eriksson.     
Regeringen har, den 9 februari, tillsatt en särskild utredare som ska knyta ihop Boverkets övergripande bedömning av Sveriges bostadsbyggnadsbehov med bostadsplaneringen i landets kommuner.   Regeringen vill genom utredningen säkerställa sig om att alla kommuner bidrar utifrån sina förutsättningar när det gäller hur mycket som behöver byggas och anpassar sitt arbete därefter. 
– Regeringen måste ställa ökade krav på kommunal planering för att möta de växande bostadsbehoven. Varje kommun måste ha en kontinuerligt rullande plan och planera för bostadsförsörjning utifrån Boverkets prognoser, säger Peter Eriksson till Byggvärlden.

Han menar samtidigt att det är viktigt att de nya bostäderna byggs i hela Sverige, men också att de placeras där människor vill bo och att vi möter efterfrågan på arbetsmarknaden.

Regeringen genomför just nu en stor bostadspolitisk satsning­. I juni 2016 presenterades ett bostadspolitiskt paket med förslag på 22 åtgärder för fler bostäder. En av åtgärderna var att göra de nationella bedömningarna av bostadsbyggnadsbehoven styrande för kommunernas planering.

En särskild utredare, Hanna Wiik som är förvaltningschef för Tillväxt- och regionplaneförvaltningen vid Stockholms läns landsting, har av regeringen fått i uppdrag att genom dialog med kommunala och regionala företrädare komma överens om hur mycket av det bedömda bostadsbyggnadsbehovet som det bör planeras för i respektive kommun.

Utredaren ska också föreslå ändringar i bostadsförsörjningslagen och plan- och bygglagen.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 29 september 2017.