Nyheter

”Vi uppmuntrar våra anställda att vaccinera sig”

Lena Ottosson, marknads- och kommunikationschef på Veidekke Sverige.

Lena Ottosson, marknads- och kommunikationschef på Veidekke Sverige, säger att byggbolaget har nyanställt under pandemin och att man uppmuntrar de anställda att vaccinera sig. 

Hur agerar ni kring vaccinationsfrågan för era anställda och hur tänker ni om framtida restriktioner?
– Vi uppmuntrar våra anställda att vaccinera sig och det är okej att göra det under betald arbetstid. Eftersom olika regioner har olika regler för om vi som företag får möjlighet att exempelvis via företagshälsovården vaccinera våra anställda, så styrs det utifrån utvecklingen i respektive region och möjligheterna där. När det gäller framtida restriktioner så fortsätter vi att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur har ni påverkats ekonomiskt av Coronapandemin? 
– Det är inte helt lätt att svara på. Sannolikt har vi påverkats, det har alla företag på ett eller annat sätt. Men vi har under hela pandemi lyckats upprätthålla vår verksamhet och våra projekt på ett säkert och bra sätt.  Det har gjort att vi idag inte ser någon negativ påverkan resultatmässigt. Vi har en bra orderingång, och det är mycket glädjande.

Har ni permitterat under det senaste året? Kan det i så fall bli tal om nyrekrytering till hösten?
– Vi har inte i någon högre grad behövt permittera på grund av pandemin. Tvärtom så har vi rekryterat ett antal nya duktiga medarbetare under det senaste året, och det är något som vi räknar med att fortsätta göra under hösten.

Vad tar ni med er från pandemin, till exempel vad gäller hemarbete, digitala möten, osv?
– Vi har självklart utvecklat vår förmåga att arbeta på distans med digitala verktyg under pandemin. Interna undersökningar visar att de av våra medarbetare som kunnat jobba på distans vill fortsätta med det i viss utsträckning. Så det är något vi kommer uppmuntra till i framtiden. Med fler digitala möten och färre tjänsteresor så kan vi också bidra till en bättre miljö, förutom att det spar tid och pengar.

Hur tror ni branschen i stort har förändrats av pandemin?
– Vi är i en bransch där fluktuationer i konjunkturen är normalt. Det har gjort att vi har en förmåga att snabbt ställa om och anpassa oss efter nya förutsättningar. Pandemin slog till snabbt men jag tror de flesta i vår bransch, precis som oss, lyckats anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna.

Hur ska ert företag möta upp en Coronafri bransch rent strategiskt och organisatoriskt? 

– Det är en fråga som vi just nu är i full gång med att identifiera och konkretisera. Vi kommer komma tillbaka till en vardag mer lik den vi hade innan pandemin. Tillsammans med erfarenheterna från det senaste året är vi övertygade att vi kommer hitta en ny och bättre nivå i vår förmåga att samverka effektivt och involverande, både internt och med våra kunder.