”Vi vill bara låna höjd”

”Vi vill bara låna höjd”
Att med fallskärm hoppa från master, höga byggnader och berg är en kick, anser entusiasterna. Byggvärlden har pratat med en av dessa.

De är inte många men entusiastiska, base-hopparna. I Sverige finns det inte mer än 30-40 stycken. Det berättar Andreas Henrikson, som är en av de kallade.

— Base-hoppning har inte mycket gemensamt med fallskärmshoppning. Det finns till exempel inget förbund. Man måste ta en annan typ av hänsyn jämfört med fallskärmshoppning, när det gäller saker som vindförhållanden, landningsområdet och om det är svårt att ta sig till hopplatsen, säger Andreas Henrikson, som inte är den person som hoppat från byggkranen i Kista.

Andreas Henrikson poängterar att det i Sverige inte är olagligt med base-hoppning i sig.

— Det finns också en hederskodex. Vi vill inte skapa någon irritation eller lämna några spår efter oss. Det handlar bland annat om att det finns ett intresse att inte skada sportens anseende. Sedan kan jag inte blankt förneka att det aldrig inträffat att någon gått in på ett förbjudet område, säger han.

Själv har Andreas Henrikson hoppat från berg, broar och master.

Det mest fantastiska jag varit med om när det gäller detta är att hoppa från klippor i Norge och Italien, säger han.

Men blir det inte problematiskt om man bryter sig in på privat område?

— Det kan jag hålla med om. Men ofta tror folk att syftet med vår verksamhet är att förstöra platsen som om vi sysslade med en slags rebellverksamhet. Men det enda vi vill är ju att ”låna höjd” som någon sagt.

Base

Base är en förkortning för Building, Antenna, Span, Earth.