Nyheter

”Vi vill inte sluta rekrytera”

I april sa Skanska att man behövde rekrytera 12 000 personer fram till 2010. I november varslade byggbolaget 2000 anställda. <br></br> — Nu är det ett helt annat läge, säger Skanskas presschef Peter Gimbe.

Byggvärlden bad Peter Gimbe reda ut hur bolaget kunde sia så fel om framtiden. Eller vad var det som hände?

— Nja, vi bedömde att vi behövde varsla 2 000 i Sverige och 1 400 i Finland och Norge. Men de flesta varsel har inte lagts än.

Men hur kan det komma sig?
— Till viss del handlar det om äpplen och päron. När vi pratade om siffror på hur många vi behövde rekrytera handlade det om människor som skulle gå i pension och hur många som statistiskt sett brukar välja att byta jobb.

Hur kommer rekryteringssiffran att påverkas?
— I Norden har vi ingen klar bild av hur siffran kommer att påverkas, men det är helt klart att den kommer att påverkas. Folk kommer att fortsätta gå i pension, men hur mycket rekryteringsbehov vi kommer ha kvar är inte klart. Läget är helt förändrat, det är helt klart.

När vet ni hur rekryteringsbehovet kommer att se ut?
— Det vet jag inte. Det beror på nedgången, hur länge den varar och hur kraftig den blir.

Gjorde ni en felbedömning när ni uppskattade rekryteringsbehovet till 12 000 personer i april?
— Det var rätt bedömning efter de förutsättningarna. Nu är det ett helt annat läge. Även i ett tufft läge behöver man besätta tjänster, men i Norden är det betydligt mindre aktuellt med rekryteringar än vad det har varit de senaste åren. Samtidigt vill vi inte sluta rekrytera. Vi vill inte hamna i samma situation som på 90-talet när man inte anställde alls. Men behovet är mindre.

Är det här ett uttryck för snabbheten i nedgången?
— Ja, det har gått snabbare, djupare och inträffat i flera länder samtidigt.