Nyheter

”Vi vill styra med morot<br/> istället för med piska”

Regeringen har skurit kraftigt i Arbetsmiljöverkets resurser. Kritiken har varit hård. – Arbetsmiljöverket har varit en stor grå myndighet, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

När Arbetsmiljöverket nyligen fick i uppdrag att utreda styrmedel för arbetsmiljön kritiserades beslutet, framför allt från fackligt håll. Uppdraget sågs som att regeringen införde det danska systemet med ”Smileys” bakvägen utan att invänta remissgenomgången.

– Vi har inte bestämt något om Smileys, upprepar Sven Otto Littorin flera gånger. Leende.

– Det uppdrag arbetsmiljöverket fått handlar om att hitta metoder för att styra arbetsgivarna i rätt riktning. Vi vill styra arbetsmiljön med morot istället för med piska.

Optimistisk arbetsmarknadsminister

Utvecklingen inom arbetsmiljön går åt rätt håll, konstaterade regeringen i höstens budget.

Är inte det lite väl blåögt?

– Nej, antalet dödsolyckor har faktiskt minskat. Å andra sidan kan vi aldrig vara nöjda så länge det förekommer dödsfall och ohälsa i arbetet, säger Sven Otto Littorin.

Beror inte minskningen av olyckor och sjukskrivningar på lågkonjunkturen — om färre har arbete så minskar väl också ohälsan på grund av arbetet?

– Det går inte att räkna ut hur mycket som beror på lågkonjunkturen. 50-60 fall är för litet statistiskt underlag, påpekar Sven Otto Littorin.

En av de första åtgärderna som Alliansens arbetsmarknadsdepartement genomförde var den ekonomiska strypningen av Arbetsmiljöverket.

Verkets tillsyn har minskat i takt med nedskärningarna, med 5000 arbetsplatsbesök mellan 2005 och 2008.

Regeringen tolkar arbetsmiljöverkets siffror som att arbetet effektiviserats. Samtidigt som antalet tillsynsbesök minskar så är förbuden och föreläggandena fler, vilket tyder på att tillsynen sker i ”rätt” branscher.

Arbetsmiljöpolitik i nuet

Littorin vill se en helt ny arbetsmiljöpolitik, anpassad till nutid.

– Vi har haft ungefär samma arbetsmiljöpolitik i 30 år. Det är inte fel att koncentrera sig på att racka ned på det som är sämst. Men vi ska inte bara jaga de dåliga utan också premiera dem som är bra.

– Arbetsmiljöverket har varit en stor, grå myndighet som dyker upp då och då och delar ut viten för felaktigheter. Och arbetsmiljölagen är svårtolkad.

Nu pratar arbetsmarknadsministern om incitament för arbetsgivarna.

Men incitament? Räcker inte friska medarbetare och undvikande av dödsolyckor som incitament?

– Det är väl klart att om vi har cirka 50 dödsfall och ett antal sjukskrivningar på grund av arbetet per år så är det en indikation på att alla inte har bra arbetsgivare Men de arbetsgivare som vill göra rätt ska få stöd för det. Vi ska inte ta bort förelägganden och förbud utan kombinera kontrollverksamheten och den struktur med skyddsombud som vi har.

Las diskuteras ständigt. Varför utreder ni inte effekterna av Las en gång för alla?

– Vad ska vi utreda? Diskussionen om Las handlar endast om hur vi ska fördela eländet. Om vi skulle lindra Las för unga skulle människor med en ännu svagare förankring på arbetsmarknaden sägas upp istället. Vi skulle cementera ett ännu värre utanförskap med en stor arbetslöshet bland äldre.

Anser du att Las ger inlåsningseffekter?

– Det kan finnas ett motstånd mot att byta jobb av rädsla för att hamna sist i kön. När folk kanske i själva verket borde byta för att de mår illa där de är. För att råda bot på det måste vi hitta andra sätt, till exempel skapa en växande ekonomi med fler jobb.