Nyheter

Vice vd lämnar sin roll

Skanska Sverige omorganiserar verksamhetsgrenen Hus. Foto: Skanska

Skanska Sverige vässar sin organisation på en allt tuffare marknad. Verksamhetsgrenen Hus samlas därför under två vice vd:ar istället för tre vilket medför att Mikael Matts lämnar rollen som vice vd i Skanska Sverige. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget.

Ledningen för verksamhetsgren Hus ska få en mer tydlig struktur och styrning genom att byggverksamheten och de utvecklande enheterna samlas under två vice vd:ar istället för tre. Mikael Matts lämnar rollen som vice vd i Skanska Sverige. Mikael Matts har sedan augusti 2018 ingått i Skanska Sveriges ledningsteam med ansvar för bostadsutveckling. Han har tidigare varit ansvarig för Skanskas bostadsutveckling i Centraleuropa.

Byggverksamheten inom Hus kommer fortsättningsvis samlas under vice vd Hus Magnus Persson och de utvecklande enheterna under vice vd Alexandra Laurén. 

– Vi har ett läge med högre konkurrens när marknaden viker. Då är det viktigt att förändringar görs för att möta marknaden samlat i syfte att vara konkurrenskraftiga i en mer utmanande tid, säger Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige, i pressmeddelandet.

En av förändringarna är att projektutveckling samlas under en vice vd. Det kommer primärt ge möjlighet till ökade synergier mellan Nya Hem, Projektutveckling och Hyresbostäder.

– Vår största tillgång är våra medarbetare. Att få dem att arbeta under de absolut bästa förutsättningarna som finns är viktigt för att nå framgång och med den här omorganisationen tror jag vi kommer att uppnå det, säger Gunnar Hagman i pressmeddelandet.