Nyheter

”Viktigt att någon ställs till svars”

För två år sedan omkom Bittan Anderssons son i en arbetsplatsolycka på ett bygge i Solna. Hon väntar fortfarande på upprättelse. ”För mig är det viktigt att någon ställs till svars”, säger hon.

Den 19 maj har det gått två år sedan 26-årige Christian Wikström från Färila utanför Ljusdal omkom efter de skador han ådrog sig i en arbetsplatsolycka vid ett kontorsbygge i Solna. Christian var betongare och jobbade med montering av ett trapphus. Han var anställd av en underentreprenör.

Men den här förmiddagen inträffade det som inte får hända. När Christian befann sig på tionde våningen gav konstruktionen vika och hela trapphuset föll samman. Christian och en kollega drogs med i raset. Christian hamnade under rasmassorna och avled av sina skador på sjukhuset.

– Chrisse ville bort från den här arbetsplatsen. Han klagade mycket på säkerheten. Tidigare hade han jobbat i Norge och där hade man ett helt annat säkerhetstänk. Jag vet att Chrisse slog larm, säger hans mamma Bittan Andersson.

För henne har de två åren efter olyckan varit ett stort frågetecken – och en lång väntan.

– Jag vet ingenting om hur olyckan gick till, mer än att trappan rasade. Utredningen är sekretessbelagd, säger Bittan som dock har löpande kontakt med polis och åklagare.

Nyligen har hon fått veta att en person delgivits misstanke om brott, något som bekräftas av kriminalinspektör Kent Eriksen som leder polisutredningen.

– Hittills har en person delgivits misstanke om arbetsmiljöbrott och vållande till annans död, säger han.

För Bittan Andersson känns det viktigt att de ansvariga ställs till svars, men med dagens lagstiftning är det inte lätt att få någon fälld. Det visar bland annat en rapport från Arbetsmiljöverket. Endast två procent av polisanmälda arbetsmiljöbrott leder till fällande domar, sex procent om man räknar in företagsbot.

– Alla inblandade parter och företag ska ta sitt ansvar men huvudentreprenören har ju huvudansvaret för alla de anlitar. Det måste också vara huvudentreprenörens uppgift att se till att alla företag som är involverade sköter sitt jobb och arbetar efter de lagar och regler som finns. Jag tror att det måste till stora skadestånd för att det ska bli någon förändring – och en lagändring, säger Bittan Andersson.

Enligt Kent Eriksen kan arbetsmiljöbrott vara svåra att lagföra.

– Arbetsmiljöproblematiken består i att man ska styrka vad någon inte har gjort. Vid andra brott ska man istället bevisa vad någon har gjort.

Bittan Andersson är övertygad om att det är tid och i slutändan pengar som ligger bakom många arbetsplatsolyckor i byggbranschen.

– Det ska gå fort och helst kosta så lite som möjligt. Förseningar leder till viten för huvudentreprenören, som därför jagar på underentreprenörerna. I det här fallet ledde tidspressen istället till Sveriges längsta byggstopp när flera trapphus på byggarbetsplatsen stängdes av efter olyckan.

Christian Wikström var en av nio byggnadsarbetare som fick sätta livet till på arbetet under 2011.

– När Chrisse valde att utbilda sig till byggnadsarbetare tänkte jag aldrig på att det var ett farligt yrke. Det var inget jag gick och oroade mig för. Först efter olyckan kom jag till insikt, säger Bittan Andersson.

 

Susanne Bengtsson

[email protected]