Nyheter

”Viktigt referensprojekt”

Under hösten 2017 levererades och monterades de 58 modulerna.

Det närmar sig inflyttning i Kantorn 2 i Tumba.  Bostadsprojektet är en milstolpe både  för beställaren Botkyrkabyggen, som skrivit sitt första kontrakt med en utländsk totalentreprenör, och för det polska byggbolaget Unibep, som vann upphandlingen och fick sin första entreprenad för bostäder i Sverige, något som de ska få ta emot pris av polska ambassaden för.

Våren 2017 upphandlades den polska modulhustillverkaren Unihouse, som ingår i Unibep-koncernen, av Botkyrkabyggen som totalentreprenörer för projekt Kantorn 2 i Tumba.

Unihouse bygger 58 prefabricerade smålägenheter fördelade på fyra huskroppar.

– Vi har upplevt en bristande konkurrens från byggbolagen och har haft svårt att få in anbud, särskilt på våra renoveringar. Den bristande konkurrensen har varit förödande för prisbilden, säger Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen.

Botkyrkabyggen var ett av de allmännyttiga bostadsbolag som deltog i SABO:s studieresa till Polen för att knyta kontakt med nya leverantörer.

Unihouse vann upphandlingen på lägsta pris. Deras summa på 27,8 miljoner var cirka 2,7 miljoner lägre än nästa anbud. Även faktorer som tidplan och kvalitet avgjorde.

Under hösten 2017 har modulerna tillverkats på bolagets prefab-anläggning i Bielsk Podlaski i Polen. De färdiga modulerna har sedan transporterats med lastbil till Gdansk hamn för att fraktas på båt till Stora Vika och därifrån med lastbil till Tumba. Modulerna har ett standardmått på 3,7 x 8,5 meter och varje bil lastade två moduler åt gången.

– Lossning skedde direkt på slutplats så vi slapp mellanlagring. Sedan monterades bostäderna av våra egna polska montörer på fem dagar, berättar Unihouse byggledare Robert Rekman.

Modulerna var inredda med kök och badrum direkt från fabriken och alla installationer var dragna. Eftersom Tumba saknar fjärrvärme valdes luftvärmepumpar för uppvärmning.

– En av våra styrkor är att vi är flexibla. Vi låser oss inte vid vissa lösningar. Eftersom vi har all kompetens inhouse så är vi inte beroende av externa arkitekter, konstruktörer eller montörer, säger Roman Jakubowski, vd för Unihouse, när han besöker arbetsplatsen i Tumba.

Han ser Kantorn som ett viktigt första projekt i Sverige.

– Vi är redan stora i Norge där vi byggt runt 2000 lägenheter. Det här är vår första totalentreprenad i Sverige. Vi ser Skandinavien som en intressant marknad och vill bredda oss här så Kantorn är ett viktigt referensprojekt för oss. Här bygger vi tvåvåningshus, men helst vill vi bygga hyreshus på 5-6 våningar. Då blir vi mest kostnadseffektiva.

I slutet av januari är det slutbesiktning. Chris Österlund tycker att samarbetet fungerat bra och tror att både Botkyrkabyggen och Unihouse lärt sig mycket av varandra under resans gång.

– Det kan vara tufft att dra nyproduktioner i land, men allt har fungerat bra så här långt. Unihouse har haft en bra organisation på arbetsplatsen och de jobbar strukturerat. Något som vi har lärt oss är att Sverige och Polen har olika standard på ritningar, men det har varit ett ömsesidigt lärande, säger hon.

Michal Urbankowski, Unibeps försäljningsansvarige för Sverige, säger att han och hans kollegor lagt mycket tid och energi på förberedelser för att komma in på den svenska marknaden.

– Vi följer en genomtänkt strategi och tar oss in på marknaden med försiktiga steg.

Samtidigt konstaterar han att det funnits utmaningar.

– Alla marknader, även om de kan likna varandra, har sina specifika krav och förväntningar. Vi är medvetna om det. Det är naturligt att det finns utmaningar som anpassning till den svenska arbetsmarknadsmodellen, BBR-regler, branschregler och beställarnas förväntningar angående arkitektur. Något som är mycket viktig i Sverige är anbudsgivning i offentliga upphandlingar. Vi har också lagt mycket tid och energi- på marknadsanalys, specifika krav och rekrytering av kompetenta medarbetare.  Förberedelserna har bidragit till bättre baskunskap, och att vi har sluppit onödiga överraskningar.

I februari ska de första hyresgästerna flytta in i lägenheterna. Inledningsvis kommer kommunen att placera nyanlända i bostäderna, som byggts med tillfälliga bygglov på fem år.

– Vi hoppas på förlängt bygglov. De här bostäderna passar bra även för ungdomar och studenter och de fyller verkligen ett behov i vår kommun, säger Chris Österlund.

Nyproduktion av Kantorn 2 ingår i ett treårig ramavtal gällande modulbostäder för AB Botkyrkabyggen. 

– Från 2020 kommer vi rulla ut fler upphandlingar och målet är att bygga 300 bostäder per år. Samarbetet med Unihouse är ett jätteviktigt initiativ. Det har pratats mycket om att det behövs mer utländsk konkurrens på den svenska bostadsmarknaden, och nu har vi, ihop med Treklövern, faktiskt tagit steget och blivit föregångare. Jag tror att den svenska byggmarknaden mår bra av det här, säger Chris Österlund.

Unihouse ser en nisch inom industriellt byggande i Sverige och hoppas på fler uppdrag.

– Vi ser att industriellt byggande får mer och mer betydelse, både från offentliga och privata kunder. Var huvudmål är att specialisera oss inom industriellt tillverkade boendelösningar som möter kraven för hyresrättssegmentet till rimliga priser och hög kvalitet, säger Michal Urbankowski.

Kontraktet med Botkyrkabyggen har bidragit till att Unihouse är en av årets vinnare, ihop med flygbolaget LOT, av Mercurius Awards som delas ut av Polska ambassaden i Stockholm till entreprenörer som på ett “outstanding” sätt fungerat som ambassadörer för polsk ekonomi. Den 2 februari får de ta emot utmärkelsen.
 

FAKTA Kantorn 2

  • Entreprenaden har varit en delad entreprenad där Unihouse har haft ansvar för bostäderna och Mark Projekt TJ AB för markarbeten.
  • Kvarteret Kantorn 2 i Tumba består av fyra tvåvåningshus med totalt 58 lägenheter på 1 rok (32 kvm), samt tvättstuga.
  • Lägenheterna kommer ha ett rum och pentry samt eget badrum. Tvättstuga kommer ligga separat i en egen byggnad på gården. 
  • Bostäderna kommer blockförhyras av kommunen som i sin tur hyr ut lägenheterna till nyanlända personer som fått uppehållstillstånd.
  • Botkyrkabyggen har sökt ett tillfälligt bygglov om fem år för bostäderna på Kantorn 2. Efter den tiden kan bostäderna komma att användas till andra ändamål, till exempel ungdoms- eller studentlägenheter.