Nyheter

Vilka digitala kompetenser är hetast just nu?

Vilka digitala kompetenser är hetast just, vilka är de stora utmaningarna och vad finns det för nya ”digitala” yrken om 5-10 år?
Byggvärlden frågade några experter på området hur de ser på den digitala utvecklingen i bygg- och fastighetsbranschen. 

Alexander Morton, Area Manager Stockholm, Zynka BIM: 

·       Vilka digitala kompetenser är hetast just nu?

– Digitala kompetenser inom fastighetsbolag som fokuserar på erbjudande mot kund och ”smarta fastigheter” är någonting som känns väldigt aktuellt. Digitalisering är på tapeten hos de flesta bolagen idag, och där krävs stor intern/extern kompetens för hur man ska ta bolaget på förändringsresan där erbjudanden ska formas och anpassas till det ”nya” digitala samhället som vi faktiskt lever i. Många glömmer dock bort förvaltningsperspektivet i hetsen att ”hänga med i digitaliseringen” där det finns otroligt mycket att göra för att kunna förvalta och drifta fastigheterna på ett smartare och effektivare sätt. Behovet av kompetenser att leda bolag på denna digitala förändringsresa kommer växa med åren då fastighetsägarna borde börja med det mest grundläggande – att arbeta smartare och inom sin egna verksamhet med hjälp av digitala verktyg och access till bättre information.

– AI (Artificiell Intelligens) är såklart otroligt hett på alla fronter, här finns mycket att göra och potentialen är enorm även för bygg- och fastighetsbranschen.
 
·       Har det skapats några nya roller/tjänster hos er på senaste tiden som drivits fram av digitaliseringen?

–  Utöver att vi arbetat med BIM genom hela livscykeln av fastigheter som varit kärnan i vår verksamhet de senaste fem åren så har vi sett stort behov av verksamhets- och affärsutveckling med fokus på digitala perspektiv inom bolag i bygg- och fastighetsbranschen som drivs på av digitaliseringen. Detta har lett till att vi senaste åren arbetat på hög strategisk nivå som Digital Processledare och Innovationsledare för att omhänderta och leda digitaliseringsfrågan inom våra kunders verksamheter. Vårt relativt nystartade systerbolag Digital Buildings, som erbjuder plattform för den digitala tvillingen och fastighetsdata, innefattar många nya roller/tjänster som formats av digitaliseringen.  

·       Ge exempel på några nya spännande digitala jobb i byggbranschen.

–  Listan går att göras lång, CDO (Chief Digital Officer) är en roll som kanske inte är så ny, men som jag personligen tycker är en spännande roll för bolag som ser digitaliseringen som en viktig del i verksamheten. En roll som driver digitala förändringresan på styrelsenivå har stort mandat och chans att påverka, dock saknas det fortfarande CDO-tjänster på otroligt många bolag i Sverige, stora som små.

–  Innovationsledare finns i många andra branscher men förhållandevis få jobbar med denna typ an tjänst i bygg- och fastighetsbolag, vad jag känner till.

– Projekt- och Projekteringsledare är någonting som är en självklarhet i alla byggprojekt, roller som driver projekt framåt med stort ansvar för byggtekniska beslut, ekonomi, tidsstyrning m.m.  Ofta har man dock dålig koll på digitala processen och styrningen av denna och därför arbetar vi på Zynka BIM i en roll som heter Processledare (eller Process Manager). En viktig roll som ansvarar för den digitala processen i projekten med fokus på de digitala leveranserna, samordning, styrning och kvalitetssäkring med utgångspunkt från beställarens krav och projektets ändamål.
          

·       Vilka är de stora utmaningarna inom er bransch?

– Beroende på i vilken ände man letar så ser utmaningarna olika ut. Men den branschgemensamma utmaningen för både bygg- och fastighetsbranschen är de alldeles för höga byggkostnaderna, i jämförelse med resten av Europa är vi med råge dyrast. Detta är någonting vi anammar som en kärnfråga i vår verksamhet då vi vet att hela branschen kan effektiviseras enormt med hjälp av tillgängliggjord digital information och digitala verktyg. Vår absolut största utmaning här handlar främst om incitament och korta perspektiv. Huvudfrågan är:  ”Varför man ska vi göra saker annorlunda om bolag, division eller anställd inte tjänar på det?”. Vad får exempelvis en byggentreprenör ut av att göra en utförligare BIM-projektering, när det kortsiktigt innebär att projekteringen blir 1% dyrare för entreprenören, men i långa loppet genererar besparing mellan 3-5% av beställarens totala projektkostnad? Här krävs att vi lyfter blicken och ser till hela fastighetens livscykel istället.

·       Hur ser framtiden ut? Vad finns det för nya ”digitala” yrken om 5-10 år?

– Bygg- och fastighetsbranschen går en spännande framtid till mötes och utvecklingen börjar sakta gå mer mot IT-inriktade roller, men det är ganska svårt att sia om då det är lätt att underskatta hur snabbt allting går i den digitala värden. Förmodligen finns det spännande roller som fokuserar helt på datadriven design, alltså design som baseras på reell fastighetsdata och som är optimerat baserat på mät- och prestationsvärden samt med hjälp av AI, som ju är stora hypen. Information är högre värderat än guld, så den som lyckas nyttja och förädla fastighetsinformation ur både brukar-, tjänste- och förvaltningsperspektiv kommer gå vinnande ur detta. Vi kommer förmodligen även bygga smartare framöver, robotik är ett hett ämne som skapar många möjligheter ur produktionssynpunkt.  
 

Per-Anders Jönsson, vd, Tikab: 

·       Vilka digitala kompetenser är hetast just nu?

–  Personer med erfarenhet av kundernas processer och BIM/VDC. 

·       Har det skapats några nya roller/tjänster hos er på senaste tiden som drivits fram av digitaliseringen?

– Vi har etablerat två nya affärsområden de senaste åren: BuilTech Management där vi jobbar med att stötta kunder i deras digitala transformation. Dels på bolagsnivå med digital strategi, krav och implementering och dels som stöd till projektledning i projekt. BuildTech Interactivity där vi utvecklar nya sätt att arbeta med information och modeller genom ”Gamification” och VR/AR. 

·       Vilka är de stora utmaningarna inom er bransch?

– Att rekrytera nya medarbetare. 

·       Hur ser framtiden ut? Vad finns det för nya ”digitala” yrken om 5-10 år?

– Digitaliseringen är bara i sin linda så framtiden ser ljus ut. Framöver kommer mycket nytt också att komma i förvaltningsskedet.

 

Rogier Jongeling, vd Plan B, teknisk expert på BIM Alliance: 

·       Vilka digitala kompetenser är hetast just nu?

– PLM-experter, förändringsledare för en digital transformation och innovation, informationssamordnare.

·       Har det skapats några nya roller/tjänster hos er på senaste tiden som drivits fram av digitaliseringen?

– Projekteringsledare 2.0 som jobbar helt digitalt; ingen e-post, inga protokoll, inget papper. Tydlig styrning och effektiva processer. Digitaliseringsledare är ett annat exempel. Vi översätter tillgångar från byggnads- och anläggningsägare till s.k. digitala tvillingar och ser till att dessa blir navet i verksamheten som gör att projekt-, drift- och förvaltningsprocesser kan effektiviseras.

– Vi jobbar med (big data) analys och tillämpar s.k. machine learning för att lära oss från datamängder som vi samlar. Varje projekt vi jobbar med innehåller 100000-tals objekt och 10000-tals frågor, svar, besked, m.m. Genom att använda denna data kan vi förutse hur projekt- och förvaltningsprocesser kommer att falla ut, var vi måste styra och var vi kan hitta effektiviseringsvinster. 

·       Ge exempel på några nya spännande digitala jobb i byggbranschen.

–  Se svar ovan. 

·       Vilka är de stora utmaningarna inom er bransch?

– Livscykelkostnader, produktivitet, hållbarhet, arbetsmiljö. Vi är mycket mycket dåliga på det jämfört med andra branscher. Vi är övertygande om att livscykelinformationshantering är en förutsättning och möjliggör att vi kan komma till rätt

·       Hur ser framtiden ut? Vad finns det för nya ”digitala” yrken om 5-10 år?

– Experter i att nyttja Big data och machine learning gör att många processer och uppgifter ändras. Vissa yrken tillkommer som vi knappt känner till och vissa yrken ändras. En viktig uppgift blir att förena det digitala med oss, analoga människor. Det fokuserar vi på på Plan B.