Nyheter

Vill bygga bort ensamheten

Jonas Håkansson, affärschef för projektutvecklingen på Serneke. Foto: Serneke

Ensamhet är ett folkhälsoproblem som blev än värre under pandemin. Detta vill Serneke råda bot på genom forskningsprojektet H22 Alone Together.
– Vi ser att ensamhushållen ökar i omfattning och vill göra något åt det, säger Jonas Håkansson, affärschef för projektutvecklingen på Serneke.

Redan i nästa vecka påbörjas forskningsprojektet med att en kartläggning ska göras av problematiken och för att strukturera upp arbetet. Förutom initiativtagaren Serneke, medverkar även Lunds universitet, Malmö universitet, kommunala energibolaget Öresundskraft och Helsingborgs stad. Projektet är delvis finansierat av Vinnova.

En viktig del av det här projektet äger rum under den internationella stadsmässan H22 City Expo i Helsingborg. Under mässdagarna kommer en så kallad think tank att skapas där besökarna kommer att få bli en del i utformningen av framtidens boende och även få möjlighet att simulera idéerna i framtidens vardagsrum.

– Vi vill skapa en dialog med besökarna för att få in deras synpunkter. Vi vet att ensamhushållen ökar och att problemet till och med har ökat under pandemin då fler personer tillbringar tid hemma, säger Jonas Håkansson och fortsätter:

– Vi vill titta på vad man kan göra med boendemiljön för att minska ensamhets-känslan och vi tror just att kombinationen staden, akademin och näringslivet passar bra för detta.

Arbetet kommer mynna ut i en rapport som presenteras under 2023 och ett bostadskoncept samt ett nytt bostadshus i Helsingborg där medborgarna har varit delaktiga i att motverka ensamhet och göra det lätt att leva hållbart, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

– Vi hoppas få svar vad det är som gör att man hälsar på grannen och frågar hur denne mår. Hur man visar omtanke och hänsyn och vad det är för mötesplatser som behövs för att minska ensamheten, det här är viktiga frågor i dagens samhälle.

H22 City Expo
H22 City Expo är en internationell stadsmässa i Helsingborg som arrangeras mellan 30 maj och 3 juli 2022. Mässan beskrivs som en stor innovations- och världsfärdssatsning som ska ge helsingborgarna en högre livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad.