Nyheter

”Vill göra allt vi kan för att åstadkomma rena byggen”

Markus Brink, vd Brixly.

Brixly tar krafttag för att stoppa alla former av oegentligheter och svartarbete i byggbranschen. Genom ett samarbete med Ansvar, som är specialister på socialt ansvarstagande, ska man granska underentreprenörer och utbilda personalen i att lära sig se varningssignaler. 
– Vi vill göra allt vi kan för att åstadkomma helt rena byggen, säger Markus Brink, vd på Brixly. 


Arbetslivskriminalitet förekommer i stor omfattning i Sverige idag. Riksrevisionen rapporterade i december att exploateringen av utländsk arbetskraft ökar. Det handlar ofta om systematisk och organiserad brottslighet som drar med sig annan kriminalitet såsom penningtvätt och välfärdsbrott. 

Brixly har sedan tidigare arbetat med att motverka brottsligheten i branschen bland annat genom sitt engagemang i det nationella projektet ”Sund konkurrens och schyssta byggen”.  

– Vi är ett värderingsstyrt bolag och att ta ansvar för vår miljö, hälsa och säkerhet, en etiskt sund bransch, för de samhällen vi verkar i och för framtida generationer är en självklarhet för oss. Det är ett ansvar som är allt mer angeläget och vi håller det högt på vår agenda, säger Markus Brink, vd på Brixly. 

Samarbetet med Ansvar, ledande  i landet på upphandlingsstöd och bakgrundskontroll, blir en förlängning av det arbetet för att säkerställa att man själva lever upp till kraven i alla led. Ansvar, som har expertis inom bakgrundskontroll, kommer att bistå med utbildning, granskning och platsbesök för att kunden ska kunna säkerställa socialt ansvar och transparens i alla led.  

– Att göra bakgrundskontroller och granska upplevs, fortfarande, av många som känsligt. Många blir oroliga för vad man ska hitta när man genomlyser projekten, och vad man sedan ska göra med informationen. Här visar Brixly pondus och ett starkt ledarskap. Det här samarbetet är ett utmärkt exempel på ett konkret agerande, säger Louise Brown, vd på Ansvar.

 
Redan i februari ska Brixlys personal börja utbildas i hur man som upphandlande aktör kan hitta och förebygga kriminalitet genom att se varningssignaler. 

– Som upphandlare han man ett större ansvar än att bara skriva på ett avtal och därmed skriva över ansvaret på en annan part, säger Markus Brink. 

Han lyfter också värdet av att samarbeta.

– Vi måste hjälpas åt i branschen. Det här är ett exempel på hur vi tillsammans göra skillnad. Vi tar nu in hjälp från specialister med att utbilda och granska, och får erfarenheter som vi kan sprida. Alla, både entreprenörer och enskilda individer, blir vinnare om vi stoppar kriminaliteten. 

Louise Brown, vd på Ansvar, betonar också vikten av samarbete för att motverka den organiserade brottsligheten.  

– Den påverkar alla i branschen. Ingen vill ha en karusell av okända underentreprenörer i sina projekt. Målet måste vara fungerande samarbeten där man jobbar proaktivt och med uppföljning under hela projektens gång. Det gäller särskilt utstationerad verksamhet där det finns gott om bolag som jobbar under radarn. 

Markus Brink är övertygad om att Brixlys arbete blir ett vinnande koncept.

– Kunderna tittar mer och mer på hur vi jobbar med hållbarhet och sund konkurrens och de ser ett värde i att jobba med entreprenörer som är seriösa. Visst kan vi hamna i lägen där vi inte är det ekonomisk mest fördelaktiga alternativet, men vi är beredda att ta risken. När vi vågar göra det här kommer vi att må bättre och därmed bli bättre. Jag har stört mig på att vi inte kunnat garantera helt rena entreprenader. Nu gör vi vad vi kan för att försöka åstadkomma detta. 

– Brixly har insett affärsnyttan, och att det här handlar om att nå konkurrensfördelar. Vi hoppas att de banar vägen för att fler bolag vågar ta tag i detta, säger Louise Brown.