Nyheter

Vill göra det lättare att utesluta fuskare

Inför regler och rutiner som gör det möligt för upphandlande myndigheter att lättare hitta företag som ägs eller leds av personer som är dömda för bidragsbrott. 
Det skriver Konkurrensverket i ett remissvar till Justitiedepartementet.
Sytet är att göra det enklare att utesluta fuskande företag från att delta i upphandling.

Konkurrensverket yttrande är ett remissvar på utredningen Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra.
Utredningen refererar till flera undersökningar och rapporter som visar att det sker ett systematiskt utnyttjande av bland annat olika arbetsgivarstöd, och att brottsligheten ofta rör sig mellan olika myndigheter och olika former av stöd.

Verket konstaterar också att flera av de exempel på fusk och överutnyttjanden som tas upp i utredningen handlar om företag som är verksamma i upphandlade verksamheter.

Eftersom de fuskande företagen snedvrider konkurrensen ligger det i Konkurrensverkets uppdrag att medverka i arbetet med att förebygga och förhindra bidragsbrott.

Konkurrensverket anser att det bör skapas rutiner som gör det enklare för upphandlande myndigheter att identifiera om ett företag som lämnat in anbud ägs eller leds av personer dömda för bidragsbrott så att de, om det bedöms lämpligt, kan uteslutas från upphandlingar.

Det skulle vara en mycket kännbar och avskräckande sanktion som skulle avhålla många företag från sådan brottslighet, anser verket.

Konkurrensverket anser därför att regeringen på lämpligt sätt bör låta utreda hur upphandlande myndigheter på ett ändamålsenligt och korrekt sätt kan ta del av information som kan användas för att identifiera företag som ägs eller leds av personer som dömts för bidragsbrott.