Nyheter

Vill ha 100 gröna arbetsplatser

Skanskas 10 gröna arbetsplatser ska bli 100 innan 2009 är slut. För att klassas som grön arbetsplats krävs till exempel ökad avfallssortering, Kravmärkt fika och förbud mot flaskvatten.

Än så länge har ingen ekonomisk utvärdering gjorts, men hittills tyder det mesta på att det inte blir någon ökad kostnad för kunden.
— Vissa saker som till exempel snålspolande duschar eller tvättställsblandare kan innebära en fördyring i början, men leder till en lägre vattenräkning, säger Ulrika Hammargren, miljösamordnare på Skanska Sverige som är ansvarig för satsningen.

Den första gröna arbetsplatsen blev klar förra året i mars. Men det är först nu som Skanska marknadsför satsningen på riktigt. Bland de första gröna byggarbetsplatserna var Brogården i Alingås där Skanska renoverar miljonprogramslägenheter till passivhusstandard.

För att få klassas som grön byggarbetsplats krävs att företaget uppnår vissa miljökriterier. Bland kriterierna finns att maximalt fem procent av avfallet får hamna på deponi – jämfört med övriga byggarbetsplatser som har tioprocentsgräns. Dessutom ska uppföljning av energiförbrukning genomföras, kaffet och fikabrödet vara Kravmärkt, maskinförare och förare av tunga fordon utbildas i sparsam körning och energisnåla vitvaror installeras i omklädningsrum och på kontor.

Varför har ni inte gjort alla byggarbetsplatser gröna?
— Det kan vara en liten extrakostnad i början som man sedan tjänar in, och det är kunderna som väljer. Men vi kommer att marknadsföra det här rejält nu, så jag tror det kommer att öka, säger Ulrika Hammargren.