Nyheter

Vill ha flexiblare strandskyddsregler

Under 2009 gjordes strandskyddsreglerna om i syfte att skapa en mer flexibel tillämpning av reglerna. Men miljö- och jordbruksutskottet tycker inte att reformen har fått tillräckligt genomslag. Foto: Getty Images

Strandskyddsreglerna behöver förändras och bli mer flexibla.
Det anser miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att förändra strandskyddslagstiftningen.
S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Strandskyddsreglerna innebär bland annat att man inte får bygga hus närmare strandlinjen än 100 meter, i vissa fall 300 meter.
Under 2009 gjordes strandskyddsreglerna om i syfte att skapa en mer flexibel tillämpning av reglerna. Men miljö- och jordbruksutskottet tycker inte att reformen har fått tillräckligt genomslag.

Utskottet anser att reglerna fortfarande hindrar kommuner från att skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden och tycker därför att reglerna ska reformeras.

Miljö- och jordbruksutskottet anser att behov av bostäder, utveckling, jobb och verksamheter måste ges en större roll när beslut i strandskyddsärenden tas.

Utskottet anser också att det ska vara möjligt att peka ut fler geografiska områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden och att det borde vara möjligt att ge fler undantag från strandskyddsreglerna, bland annat för att öka bostadsbyggandet där behoven är särskilt stora.
Kommunerna bör därför få ökat inflytande när det ska bestämmas vilka strandområden som ska bevaras och vilka som kan bebyggas.

Samtidigt ska ett strikt strandskydd fortfarande gälla i områden där exploateringstrycket bedöms som mycket högt.
Miljö- och jordbruksutskottet anser att regeringen borde reformera strandskyddsreglerna i den riktning som utskottet nu beskrivit. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till det i ett tillkännagivande.

Förslaget om tillkännagivandet bygger på motioner från M, C, L och KD.

S, MP och V reserverar sig mot förslaget Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser inte att ett tillkännagivande om strandskyddet borde göras. Regeringen håller på att följa upp de reformer som gjordes under den borgerliga regeringen och de tre partierna anser att eventuella ytterligare reformer av strandskyddet inte bör göras förrän översynerna är klara.

S, MP och V reserverar sig därför mot utskottets förslag.