Nyheter

Vill ha sänkt flyttskatt

Christina Rogestam, förbundsordförande. Foto: Anna Sjöström.

– Äldre måste uppleva att de flyttar till något och inte ifrån något, säger Christina Rogestam, förbundsordförande i SPF, Sveriges pensionärsförbund.

När SPF presenterar sina bostadspolitiska krav står bland annat ökat stör för trygghetsboenden på önskelistan.

Seniorerna utgör 26 procent av väljarna och inför valet har SPF tagit reda på vad de tycker i boendefrågorna. Enkäten visar att för en fjärdedel är bostadsfrågan så viktig att den på ett avgörande sätt påverkar hur de röstar i valet.

Enligt undersökningen är en majoritet, 95 procent, nöjda med sin nuvarande boendesituation. Men inför framtiden är osäkerheten större. Där har cirka en femtedel svarat att de inte är förvissade om att de kan lösa din boendesituation på ett bra sätt om fem år.

– Det måste bli något positivt för äldre att byta boende. Man ska inte känna det som ett tvång och man ska heller inte behöva känns att man är en propp i flyttkedjan om man inte vill flytta, säger Christina Rogestam.

SPF presenterade sina fem bostadspolitiska krav:

·         Öka bostadsbyggandet och bygg tillgängligt från början.

·         Försvara rätten att bo kvar så länge man önskar och det är möjligt.

·         Stärk stödet för att bygga trygghetsboenden.

·         Tänk på seniorerna när bostadsbeståndet renoveras.

·         Sänk flyttskatten.

Stefan Attefall, civil- och bostadsminister, och Veronica Palm, socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson, som deltog på SPF:s seminarium om seniorboende, håller med om SPF: s krav.
De menar båda att det måste byggas mer, snabbare och ett att det krävs att det byggs olika typer av bostäder.
– Grundprincipen är att allt ska vara tillgängligt, säger Stefan Attefall.

När det gäller stödet för trygghetsboenden vill Attefall att det ska permanentas och Palm höll med, men menade att regelverket måste ses över och förenklas.
Dock vill ingen av dem sänka flyttskatten.
– Vi kan inte lova guld och gröna skogar. Det är mycket som måste göras i Sverige och vi behöver skattepengarna. Men vi ska se till att det byggs mer, säger Veronica Palm.
– Visst är flyttskatten ett problem för den rörliga bostadsmarknaden, men jag kan inte ge några löften att den ska ändras. Vi hittar andra lösningar, säger Stefan Attefall.