Nyheter

Vill nå ut bredare med e-utbildning i byggetik

Med en e-utbildning hoppas Etiska rådet att fler ska kunna skaffa sig grundläggande kunskaper i byggetik. Foto: Getty Images

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd lanserar en e-utbildning om korruptionsbekämpning, mångfald och sund konkurrens ska höja kunskapen om byggetik, ett område som riskerar att prioriteras bort under pandemin.

– Etiken är viktigare än någonsin, säger Maria Hernroth, Hållbarhetschef på Peab AB och styrelseledamot i Etiska rådet, som ligger bakom initiativet.

Pandemin har påverkat samhället på många sätt. Många företag kämpar hårt för att hålla sig kvar på banan.

– När ekonomin och bolagets överlevnad hamnar i fokus riskerar de etiska frågorna att hamna i skymundan. Behovet av stöttning är därför viktigare än någonsin, menar Maria Hernroth, en av initiativtagarna till utbildningen. 

Via en kostnadsfri e-utbildning kan företagare få grundläggande kunskaper om korruptionsbekämpning, mångfald och sund konkurrens. Med hjälp av korta filmer, enkla fakta och praktiska övningar vill rådet ge såväl studenter som yrkesverksamma en introduktion i byggetik.

– Arbetsmiljö, jämställdhet/mångfald och klimat är sådana frågor som studenter rankar högst hos arbetsgivare. Även byggherrar och banker ställer allt högre krav inom dessa områden. Därför är de byggetiska frågorna viktiga.

Maria Hernroth menar att många saknar grundläggande kunskaper. Vad finns det för regler och vad säger lagen?

– Okunskap leder till misstag. Därför måste vi bli generösa och transparenta med kunskapsspridning och jobba mer med kunskapshöjande verksamhet.

För att så många som möjligt ska kunna ta till sig utbildningen på ett effektivt och lätt sätt väljer Etiska rådet att erbjuda utbildning digitalt på nätet. Deltagarna loggar in via sin egen dator och vid ett tillfälle som passar.

– Kursen ska ses som en kort introduktion på cirka 20 minuter. Den är pedagogisk, enkel och tillgänglig för alla. Många en- och fåmansföretagare brukar ha svårt att hinna gå på kurser. På det här sättet når vi så många fler, säger Maria Hernroth.

Coronapandemin har påverkat både företagen och de enskilda medarbetarna på olika sätt. Hemarbete och digitalisering har ökat. Många anställda har blivit permitterade eller uppsagda vilket lett till att färre personer blir kvar i det löpande arbetet. Hur hanterar ledningen de etiska frågorna när arbetssätten förändras?

– Kriser medför alltid risker. Men kriser föder också möjligheter. Det är jätteviktigt att jobba med riskbedömning varje dag.