Nyheter

Vill sänka hindren in på bomarknaden

Peter Eriksson, bostadsminister, Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke och Stefan Attefall, fd bostadsminister och nu rådgivare åt Veidekke. Foto: Susanne Bengtsson

En före detta bostadsminister – och en högaktuell dito – möttes i en debatt om bostadspolitik hos Veidekke.

–  Attefallshusen var en av de bästa grejer han gjorde, säger Peter Eriksson om sin företrädare.

–  Peter Eriksson ska fullfölja alla utredningar om att förenkla regelverket, tipsar Stefan Attefall.

Stefan Attefall (KD) var bostadsminister i den borgerliga regeringen 2010-2014. Idag jobbar han bland annat som strategisk rådgivare åt Veidekke.

Peter Eriksson (MP) övertog nyligen bostadsministerposten från sin kollega Mehmet Kaplan, som avgick i våras.

På måndagen deltog båda två i Veidekkes seminarium ”Dags för en ny social bostadspolitik”, där fokus låg på hur resurssvaga personer ska ha en chans att komma in på bostadsmarknaden, hur hushållen ska stöttas och vem som ska ta de finansiella riskerna.

Mellan 1991 – 93 genomgick den svenska bostadsmarknaden ett systemskifte där de generella subventionerna avskaffades och en efterfrågestyrd marknad etablerades. 

– Vi ska stötta människorna, inte byggbolagen, menar Stefan Attefall och nämner förtursboende, bostadsbidrag och stöd till eget ägande genom statslån som förslag på lösningar.

Attefall pratar också om att hindren blir allt högre för de som ska ta sig in på bostadsmarknaden. Genom att införa till exempel bolånetak och amorteringskrav blir det svårare att låna pengar och de resurssvagare hushållen tvingas till boende i dyra hyresrätter.

– Det här är ren diskriminering, håller Peter Eriksson med om. Vi måste få till en ändring när det gäller inkomstkraven, att det behövs tre gånger så mycket i inkomst som hyran är på. Det gör att människor stängs ute från bostadsmarknaden. Tänk om det vore likadant när man skulle handla på Ica – att bara de som har gott om pengar får handla mat.

Det är inte bara enskilda individer som snubblar på de allt högre hinder. Enligt Stefan Attefall försvårar de snåriga regelverken att krångla till det mer för kommuner som ska ta fram byggbar mark och detaljplaner. Här ser Attefall att bostadsministern har ett arbete att göra.

– Peter Eriksson ska fullfölja alla utredningar om förenklig av regelverken. Han ska fortsätta att genomföra de 22 punkter som regeringen lagt fram som förslag. Däremot ska de skala bort kravet på hyresrätter i detaljplaner, det krånglar bara till processen ytterligare.

Peter Eriksson menar att det går att springa hinderlöpning.

– Det finns kommuner som lyckas trots hindren. Det handlar om engagemang och vilja. I de kommuner som verkligen vill bygga märks en enorm skillnad i bostadsbyggandet.

Vad gäller Attefalls tips om att beta av punkterna på listan så hade bostadsministern gärna sett en annan lösning.

– Jag hade hellre gjort en uppgörelse direkt med oppositionen, säger Peter Eriksson, som är besviken över att Alliansen valde att hoppa av bostadssamtalen.

Han säger också att han tycker att den förra regeringen byggde för lite, men han har också flera bra saker att säga om den tidigare bostadsministern, något som han framför med glimten i ögat.

– Om jag ska tacka Stefan Attefall för några bra grejer han gjorde så är det de där Attefallshusen som han införde. Han såg också till att det blev enklare att hyra ut i andra hand. Det är viktigt att använda det befintliga beståndet för det kommer inte att räcka med bara nyproduktion när vi ska nå bostadsmålen.

Stefan Attefall tror att regeringen kan komma en bra bit på vägen genom att gneta på och fullfölja regelförändringar.

– Men det är en sak som jag är orolig för. De har inget svar på frågan hur de ska få in ekonomiska svaga på bostadsmarknaden. Det är den stora utmaningen denna mandatperiod.

På tisdagen fortsätter Veidekke att fokusera på bostadspolitik i Almedalen, när man bland annat arrangerar Super Tuesday, en bostadsdebatt om hur de röda och blå vill lösa bostadskrisen. I år är det fjärde året man är på plats i denna form, och i år handlar 8 av deras 10 seminarium om just bostadspolitik.

– Det känns väldigt viktigt för oss att vara här, ta vårt ansvar, fokusera på sakfrågor, komma med konkreta förslag och vara ett inlägg i debatten, säger Kristina Andreasson, kommunikationschef på Veidekke.