Nyheter

Vill se ”rejäl sänkning” av reavinstskatten

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) vill se en ”rejäl sänkning” av reavinstskatten vid försäljning av bostäder.

– Jag ser att det är många som har ägt sin bostad länge, är ensamstående och har en bostad som är för stor, att de tvekar att sälja. Just för att reavinstskatten är så pass hög, säger han i en intervju med DN.

För att få ett bättre utnyttjande av de bostadsytor som finns krävs, menar Peter Eriksson, förändringar av skatter och av regleringar. Men där är läget låst mellan regering och opposition, konstaterar han samtidigt.

– En rejäl minskning vore väldigt bra.  Det skulle jag gärna vilja ha en uppgörelse med oppositionen om, säger han till DN.

Bostadsministern anser att en sådan åtgärd även skulle gynna människor som ”inte har stora plånböcker”.

– Nya bostäder blir inte billiga. Kan man effektivisera användandet av befintligt bestånd påverkar det mer möjligheterna för nyanlända och ungdomar att få en bostad.

För att öka utbudet på bostadsmarknaden vill bostadsministern även att uthyrning av privatbostäder ska utredas. Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att öka uthyrningen av privatbostad eller del av en bostad.

Statskontoret ska i uppdraget titta på vad som behövs för att skapa förutsättningar för en bättre fungerande förmedling, om det finns strukturella hinder som försvårar för personer att hyra en privatbostad eller del av en bostad. Statskontoret ska även undersöka om det finns behov av att förbättra incitamenten för att till exempel genomföra om- och tillbyggnader i syfte att skapa en uthyrningsdel i en privatbostad.

– Vi behöver underlätta för människor att hyra ut del av bostaden. Det produceras nya bostäder i Sverige på en nivå vi inte har sett på många år, men för att lösa bostadskrisen behöver vi också öka effektiviteten i hur det befintliga beståndet används, säger Peter Eriksson.