Nyheter

Vill se statliga garantier för ökat byggande

Mårten Lilja och Johanna Ode på Riksbyggen.

SCB:s senaste statistik som visar på en avtagande byggtakt får Riksbyggen att reagera. Bolaget vill att regeringen med bostadsministern Märta Stenevi i spetsen inför statliga garantier för byggnadskreditiv för att stimulera bostadsrättsbyggandet.

Statistiken från SCB visar att det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad 2020 uppgår till 54 134 lägenheter vilket är cirka åtta procent färre än året innan.

– Bostadsbyggandet behöver öka och det är fortfarande långt till den byggtakt om 60 000-65 000 nya bostäder som enligt Boverkets beräkningar behöver byggas för att nå en balans på bostadsmarknaden, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert på Riksbyggen i ett pressmeddelande.

De senaste tio åren är det bara under två år, 2016 och 2017, som antalet påbörjade bostäder överstigit 60 000, vilket visar att trenden att byggtakten är för låg i förhållande till Boverkets bedömning av bostadsbehovet. Andelen hyreslägenheter av påbörjade lägenheter i flerbostadshus har ökat under 2020, från 62 procent under 2019 till 64 procent, enligt Riksbyggen.

– För byggandet av hyreslägenheter finns ett statligt investeringsstöd som positivt bidrar till att hålla byggandet uppe. För att stimulera byggandet även av bostadsrätter efterlyser vi från Riksbyggen ett införande av statliga garantier för byggnadskreditiv, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

I skuggan av coronapandemin väljer många kunder, enligt pressmeddelandet från Riksbyggen, i allt högre grad att köpa nyproducerade bostäder med närhet till inflyttningen vilket gör det svårare att starta nya projekt och leva upp till bankernas säljkrav innan spaden kan sättas i marken, såvida inte projektet startas med egna medel.

– Det är inte alla som har möjligheter till detta och för de som kan är möjligheterna begränsade vilket håller tillbaka igångsättandet av bostadsrätter. En statlig garanti under en period skulle kunna öka byggtakten, säger Mårten Lilja.

Förslag om statlig garanti för byggnadskreditiv
Riksbyggen föreslår att det införs en tidsbegränsad statlig garanti för byggnadskreditiv. Kortfattat är innebörden att en statlig garanti ersätter bankens krav på viss försäljningsgrad innan byggstart. Enligt förslaget ska staten garantera insatserna för hälften av de lägenheter som är osålda vid inflyttning. Detta kommer då att gälla för projekt som genomgått sedvanlig risk- och kreditprövning av bank. Projektet ska alltså i en normal marknad ha goda marknadsförutsättningar och en trovärdig kalkyl. Byggherren ska ställa garanti för inköp av osålda lägenheter efter färdigställandet på samma sätt som idag.