Nyheter

Villaägarna tar strid mot leverantören Sto

Fasadleverantören Sto borde ha stoppat försäljningen av enstegstätade fasader. Det menar Villaägarnas riksförbund, som i ett pressmeddelande anklagar företaget för att agera oetiskt.

Det multinationella företaget Sto hade redan för 15 år sedan problem med fuktskador i enstegstätade fasader i Nordamerika. Trots detta har man sålt enstegstätade fasader i Sverige utan att varna för fasadtypens tillkortakommanden, skriver Villaägarna i pressmeddelandet.

— Sto har domar på sig i USA där Sto får betala ersättning. Det finns oerhört mycket material och det framgår att de har varit medvetna om detta, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas riksförbund.

Flera av Villaägarnas medlemmar har vänt sig till förbundet för att få hjälp när fuktskador har upptäckts på deras hus, berättar Ulf Stenberg.
Patrick Toorell, vd på Sto Scandinavia, har svårt att förstå Villaägarnas kritik.

— Domen i USA var en grupptalan som gjordes mot en hel bransch i några stater, men det var inte riktat mot Sto över huvud taget. Det är märkligt att de jämför med de system som har funnits i USA, där bygger man på ett annat sätt. Vi började med fasadsystemet 1988 och är typgodkända och EU-godkända i hela Europa, säger Patrick Toorell.

Han menar att enstegstätade fasader inte är en riskkonstruktion om de utförs på rätt sätt — och sätts på en korrekt utförd underkonstruktion. Och Sto Scandinavia har inga planer på att ta bort fasadtypen från marknaden.

— Vi har tusentals hus utan fuktskador. Om man sätter fasaden på betongvägg finns över huvud taget inga problem. Men vi rekommenderar att man ska välja luftade fasadväggar, säger Patrick Toorell.

Enstegstätade fasader byggs utan luftspalt, vilket gör konstruktionen känslig för fukt. Boverket har tidigare dömt ut byggmetoden som felaktig, men Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, kom senare ut med en rapport där man kom fram till att det går att bygga enstegstätade fasader utan att få fuktskador. Men då måste man använda tåliga material, vara noggrann med detaljerna och följa ett rigoröst kontrollsystem.

I sin rapport uppskattar SP att mellan 15 000 och 30 000 hus har byggts med den enstegstätade fasadmetoden. Av 821 inventerade byggnader hade 55 procent så stora fuktskador att minst en vägg måste byggas om.