Nyheter

Villan som ska generera Zero utsläpp

Gabriella Hagman, vd Mondo arkitekter, Gunnar Jönsson, vd Fiskarhedenvillan, Kristina Hansen, vd Structon Byggteknik i Dalarna ska tillsammans bygga Villa Zero i Borlänge. Foto: Daniel Elfving

Villa Zero är namnet på det projekt som siktar på att bli det första koldioxidneutrala småhuset. Tre aktörer i Dalarna ska tillsammans utforska nya material och byggtekniker.
– Vårt fokus ligger på att hitta rätt material och få till en extremt låg energiförbrukning, säger Gunnar Jönsson, vd för Fiskarhedenvillan.

Aktörerna Fiskarhedenvillan, Structor Byggteknik i Dalarna och Mondo Arkitekter planerar att bygga ett helt koldioxidneutralt småhus på en tomt i villaområdet Paradiset i Borlänge.

De vill tillsammans utveckla sättet man konstruerar småhus på idag och hitta framtidens mest hållbara byggtekniska lösningar och byggmaterial. Målet är att huset ska bli helt koldioxidneutralt.

– Vi vill testa oss själva och utreda alla möjligheter för att hitta nya material och tekniker som ger oss den bästa koldioxidneutrala villan, säger Kristina Hansen, vd Structor byggteknik Dalarna.

En del i studien är att utvärdera möjligheten att bygga småhus med trägrund i stället för betong.

– Grunden utgör en stor del av miljöbelastningen på ett hus. Vår plan är att bygga grunden med ett nytt material, trä, istället för betong som utgör hög klimatbelastning, säger Gunnar Jönsson.

– En del av projektet består av att just våga prova oss fram, något vi gör när vi till exempel väljer en trägrund som är en utmaning ut fuktsynpunkt, menar Kristina Hansen.

Andra utmaningar är att hitta rätt verktyg för att säkerställa LCA-beräkningarna, och att bygga med enbart naturliga material i väggarna.

De tre aktörerna som jobbar inom olika delar av husbyggnation har mycket att lära av varandra. De är också öppna för att dela med sig av sina resultat.

– Det här blir lite av ett experimenthus. Vi vill sprida våra erfarenheter i branschen och hoppas att fler blir intresserade, säger Kristina Hansen.

För att kunna utvärdera lösningar, visa upp huset och ta emot studiebesök och studenter så kommer Gunnar Jönsson själv att flyttar in i villan när den är färdigbyggd.

– Jag köper huset och tomten privat och jag är övertygad om att det kommer att bli jättebra. Det stöd vi fått går till forskningen.

Projektet är lika mycket ett läroprojekt för de inblandade aktörerna som ett utvecklingsprojekt för Region Dalarna, som i oktober beviljade stöd till Villa Zero.

– Det här projektet ligger helt i linje med vår strategi att investeringar ska leda till mer hållbar tillväxt. Att region Dalarna är med och finansierar ett samverkansprojekt mellan tre dalaföretag är väldigt ovanligt, och gör projektet väldigt spännande. Projektet ska inte bara gynna de inblandade utan de ska sprida sin kunskap till andra byggföretag, det är jätteviktigt att vi når ut till fler, säger Lars Erik Liss på Region Dalarna.

Just nu befinner sig projektet i ett utredningsskede. Byggstarten är planerad till sommaren 2021 och inflyttning till årsskiftet 21/22.