Nyheter

Villapriserna fortsätter upp – trots börsoron

Priserna på villor i Sverige har stigit ett par procent det senaste kvartalet, visar nya siffror från Mäklarstatistik. <br></br> Men siffrorna kritiseras av mäklarfirman Bjurfors, som menar att de är inaktuella och ger en felaktig bild av bos

Borättspriserna har under juli till september gått ner med fem procent jämfört med samma period förra året, räknat på hela landet. Mest har priserna på bostadsrätter sjunkit i centrala Stockholm — där är minskningen sex procent.

Villapriserna har än så längre inte påverkats av nedgången i ekonomin på samma sätt. De har, räknat på hela landet, i stället stigit med två procent.

Villapriserna i Storstockholm har stigit med en procent från juli till september. I Storgöteborg har villapriserna stigit med två procent och i Malmö har de stått stilla.

Prognosen för villapriserna pekar mot stillastående priser framöver. Det genomsnittliga villapriset i riket ligger på 1 859 000 kronor.

Mäklarfirman Bjurfors anser dock att siffrorna från Mäklarstatistik ger en felaktig bild av bostadsläget. Statistiken är inaktuell och ger en överdrivet positiv bild av den vikande marknaden, menar Anders Thorell, vd för Bjurfors. Därmed får köpare och säljare ett felaktigt beslutsunderlag för bostadsaffärer.

Han anser att på en stabil eller svagt uppåtgående marknad är Mäklarstatistik en bra marknadsindikator, men på en snabbt fallande marknad ger eftersläpningen av statistiken ger en felaktig bild av marknaden.

Bjurfors har frågat sina cirka 60 mäklare i Stockholmsområdet om prisutvecklingen sedan försommaren. Den generella bilden är att priserna fallit med cirka 20 procent för en bostadsrätt i innerstaden och cirka 15 procent för villor och bostadsrätter i närförorter som Bromma, Lidingö och Nacka. Mäklarna förväntar sig att prisnedgången kommer att sprida sig mot Stockholms ytterområden då prisfallet ännu inte avstannat.

Mäklarstatistiks underlag

Statistiken baseras på försäljningen av 12 127 bostadsrätter, 17 356 villor och 3 985 fritidshus under juli till september 2008. Underlaget motsvarar cirka 70 procent av det som säljs på den totala bostadsmarknaden i Sverige.