Nyheter

Villazero byggs av kvinnligt arbetslag

Lotta Renheim med platschef Emma Eriksdotter, båda från Byggpartner i Dalarna, är två nyckelpersoner i bygget av Villazero.

Nu är det klart vilka som får bygga det koldioxidneutrala småhuset Villazero i Borlänge. Byggpartner i Dalarna har fått uppdraget att sätta ihop ett bygglag av enbart kvinnor.

– Hittills har jag hittat kvinnor till alla roller – och inom Dalarnas länsgräns, säger Lotta Renheim, som ansvarar för upphandlingarna på Byggpartner.

Aktörerna Fiskarhedenvillan, Structor Byggteknik i Dalarna och Mondo Arkitekter är aktörerna bakom det helt koldioxidneutrala småhuset Villazero, som ska byggas på en tomt i villaområdet Paradiset i Borlänge. Huset kommer att certifieras enligt Svanen och NollCo2 för att uppfylla den ekologiska hållbarheten.

– Vi ingår i ett pilotprojekt och blir det första småhus som certifieras enligt certifieringen NollCo2, säger Pantea Guogardi, sociala medier- och pr-ansvarig på Fiskarhedenvillan. 

Huset kommer att byggas i lösvirke och genomgående i trä. Syftet är att aktörerna tillsammans ska utveckla sättet man konstruerar småhus på idag och hitta framtidens mest hållbara byggtekniska lösningar och byggmaterial. 

– Att det blir en trägrund är bestämt, det blir en del av experimentet. Målet är att alla parter kommer att lära sig mycket under projektets gång.

Den sociala hållbarheten är en annan viktig aspekt, projektet har valt att fokusera på jämställdhetsfrågan och lyfta kvinnor i byggbranschen. Nu presenterar de tre initiativtagarna en lösning med ett helt kvinnligt bygglag. Uppdraget att sätta ihop en sådan grupp har tilldelats Byggpartner i Dalarna.

– Villazero förenar två av byggbranschens absolut viktigaste frågor – hållbarhet och jämställdhet. Givetvis ställer vi oss bakom en sådan satsning och är stolta att vi kan dela med oss av våra kvinnliga hantverkare som goda förebilder för fler kvinnor i byggbranschen, säger Johan Karlsson, entreprenadchef för ByggPartner.

Arbetet med att ta fram det kvinnliga arbetslaget pågår för fullt. Platschef blir Emma Eriksdotter, från Byggpartner. Hon kommer tillsammans med bland andra Lotta Renheim, entreprenadingenjör på Byggpartner, inledningsvis att jobba med att hitta lämpliga underentreprenörer som har tjejer med specialistkompetens inom mark, måleri, rör, med mera. 

– Gruppen kommer att bestå av cirka tio personer med olika yrkesroller. Hittills har jag hittat kvinnor till alla roller och inom Dalarnas länsgräns. Jag letar fortfarande efter en ventilationsmontör. Det räcker så klart inte med att vara kvinna, utan det måste vara rätt kompetens också, säger Lotta Renheim som ingår i projektledningen och ansvarar för upphandlingar.

Gunnar Jönsson, vd Fiskarhedenvillan, har i flera år haft tankar om ett kvinnligt bygglag.

– Genom att låta ett kvinnligt bygglag bygga huset lyfter vi fram förebilder för andra kvinnor och gör ett viktigt statement. Vi vet att förebilder är en viktig faktor för att få fler unga tjejer att våga söka utbildningar och också vilja vara kvar i yrkeslivet, säger han.

– I en så mansdominerad bransch som byggbranschen krävs det att man gör något sådant här för att lyfta kvinnor att våga söka sig hit så att vi i framtiden får en jämställd byggbransch. Så detta projekt väger upp andra projekt där det i princip är 99 procent män ute på byggarbetsplatserna, säger Kristina Hansén, vd Structor Byggteknik Dalarna, som tillsammans med Gabriella Hagman, vd Mondo Arkitekter, är nätverksledare för Women Building Sweden.

Lotta Renheim tycker att projektet är roligt och utmanande på flera sätt än bara ur jämställdhetsperspektiv.

– Huset ska bli helt koldioxidneutralt och vägen dit blir en spännande resa. Grunden utgörs av en massiv träplatta på mark. Det är inget vi bygger varje dag.

Byggstart kommer att ske efter sommaren och inflyttningen är planerad till årsskiftet 2021/22.