Nyheter

Vindar – en outnyttjad bostadsresurs

Över 70 procent av landets fastighetsföretag bedömer att de har outnyttjade kvadratmetrar på vinden och i andra utrymmen, enligt en undersökning som Fastighetsägarna låtit göra.

Att bygga om vindar till bostäder skulle kunna lösa en del av bostadsbristen. Enligt uppgifter från Boverket råder det brist på hyresrätter i 85 procent av Sveriges alla kommuner. Boverket uppskattar i en rapport från 2013 att 90 procent av bostadsbristen skulle kunna lösas om befintliga bostäder och lokaler utnyttjades optimalt.

För att ta reda på om vilken potential som gömmer sig på landets vindar har Fastighetsägarna GFR låtit genomföra en enkätundersökning bland sina medlemmar. 369 fastighetsföretag i olika kommuner har svarat. Över 70 procent av de tillfrågade bedömer att de har outnyttjade kvadratmetrar på vinden och i andra utrymmen. 88 procent av fastighetsföretagen bedömer att det skulle vara en god investering att skapa fler lägenheter på vinden. Framförallt är det mindre lägenheter, med ett eller två rum, som kan skapas.

Tillgänglighetskraven ses dock som hinder för denna lösning, enligt undersökningen. Även kommunala särkrav, bullerkrav och hissrelaterade kostnader sätter de käppar i hjulet för utvecklingen.

– Lagförslaget är i rätt riktning, men vi uppmanar regeringen till fortsatta reformer på det här området. Vår undersökning visar tydligt att det finns en potential i befintliga fastigheter som inte används idag. Det här är en viktig fråga för den fortsatta utvecklingen i vår region, säger David Björnberg, utredare på Fastighetsägarna GFR, i ett pressmeddelande.