Nyheter

Vindkraftsel anpassad för lägenheter

Elbolaget Telge Energi har köpt ett vindkraftverk i Dalarna. Det ska nu säljas ut i så små andelar att även lägenhetsinnehavare blir intresserade av att få sin el från sitt eget vindkraftverk.

Telge Energi har köpt ett av de sex nya vindkraftverk som vindkraftsbolaget O2 Energi ska bygga på Hedboberget i Rättviks kommun i Dalarna där O2 Energi redan byggt nio stycken.

Telge Energis verk kommer att byggas under 2010 och börja producera el under första kvartalet 2011.

Garanti mot elprischocker Vindkraftsverket ägs av en ekonomisk förening som Telge Energis kunder kommer att få köpa andelar i för att kunna få ett stabilt och relativt lågt elpris.

Enligt Telge Energi skulle vindkraftverket på Heboberget täcka årsbehovet för 3 000 lägenhetskunder.

Läs resten av artikeln på Ny Tekniks nätupplaga