Nordbygg

Vinnare som visar träets möjligheter

skiss som visar den stora träpaviljongen
Det vinnande bidraget Massor i rörelse kommer uppföras på entrétorget under Nordbygg på Stockholmsmässan, där även prisutdelningen kommer att hållas. Bild: Simon Viklund och Tore Lagerquist

Nordbygg och Stockholmsmässan har i samarbete med Svenskt Trä och Sveriges Arkitekter bjudit in till en arkitekturtävling för att utforma en mötesplats med scen till Nordbygg 2024. Det vinnande bidraget Massor i rörelse, skapad av studenter från Chalmers Tekniska Högskola, framhäver på olika sätt träets möjligheter.

Tävlingen Nya ögon på trä har varit öppen för arkitekturstudenter och uppgiften var att utforma en inbjudande mötesyta med Nordbyggs huvudscen i centrum.

– Det kommer att bli jättecoolt. Hela scenytan är på 250 kvadratmeter och det kommer att finnas plats för 100 åhörare, berättar Lina Hann, jurymedlem och projektledare för Nordbygg.

Ingen av besökarna på mässan kommer att missa att beskåda vinnarbidraget Massor i rörelse – eftersom det står på den stora öppna ytan precis innanför entrén. Installationen kommer att bli 25 meter lång, 10 meter bred och 3,4 meter hög och ska fungera som en kreativ mötesplats för öppna seminarier och möten.

Trä som draperier

En stomme i limträ kommer att utgöra ett ramverk för platsen och konstruktionen kommer att kläs med CNC-frästa massiva träskivor. Bearbetningen har gjort att de har fått ett textilt uttryck, något som gör att det ljusa träet ser ut som draperier.

– Vi brukar säga att paviljongen består av en enkel och rationell stomme som kläs i något komplext och visuellt slående. ”Massor i rörelse” anspelar på det massiva träet och de svajande gardinformerna som karvats ur dem. Vi tycker att det blir en fin kontrastverkan mellan de tunga träelementen och lättheten i formerna som liksom är fångade av vinden, säger Tore Lagerquist, som tillsammans med Simon Viklund har ritat paviljongen.

Portsättfoto av de två studenterna, Simon och Tore, framför en ljus vägg.
Simon Viklund och Tore Lagerquist från Chalmers Tekniska Högskola (CTH) är vinnare i arkitekturtävlingen Nya ögon på trä. Foto: Jonas Ekberg

Dubbel mening

Paviljongen står mitt i flödet av besökare på mässan, och tanken är att man enkelt ska kunna gå in och ut ur den.

– Namnet får en dubbel innebörd när man tänker på den aspekten också – folkmassor som rör sig kring och igenom strukturen, tillägger Tore Lagerquist.

Det textila uttrycket i träpartierna är tydliga.

– Formerna är framtagna med hjälp av datorsimuleringar. Vi har kunnat simulera textilier som faller, skjuts isär och svajar och har experimenterat tills vi hittat ett utförande som fungerar både visuellt, rumsligt och i produktionen.

skiss som visar de CNC-frästa massiva träskivorna, gjorda för att likna gardiner
Trä som ser ut som textil ska skapa en inbjudande mötesyta. Bild: Simon Viklund och Tore Lagerquist

Finsnickeri i kombination med industriellt

Simon Viklund berättar om hur de fick idén.

– Ingången för oss från början var en idé om CNC-bearbetning av massiva träelement. Vi vet att man använder sig av dessa tekniker i industrin idag, bland annat för att göra spår för tekniska installationer, men idag används de inte alls i dekorativt syfte. Däremot finns det många exempel på när CNC-bearbetning använts i mindre skala för att skapa vackra objekt. Vi frågade oss om det fanns möjligheter att förena finsnickeri och industriell byggnadsproduktion och det ledde oss fram till vårt tävlingsförslag.

Det färdiga resultatet kommer att vara väldigt likt illustrationen som de har tagit fram.

– Vi har även utformat enkla bänkar och bord av limträ, de kommer att finnas där till starten av mässan.

Utmanande process..

Simon Viklund berättar att hela projektet har varit en spännande och lärorik process.

– Steget mellan den digitala förlagan för gardinelementen och den fysiska slutprodukten har varit utmanande på många sätt. Att fräsa komplexa element i en så stor skala och omfattning var nytt för alla inblandade och vi har tillsammans fått skapa en fungerande arbetsprocess. Vi har lyckats gå från tre timmar till 15–20 minuter per enskilt element, och vi tror att vi börjar närma oss en metod som är applicerbar även i större kommersiella projekt.

… som utmanar gränserna

Han tycker att de under arbetets gång har lärt sig mycket och ser fortsatt stora möjligheter att utveckla material och form med hjälp av teknologi. De kommer nu att prisas för sitt nytänkande där de utmanar gränser för både trä, teknik och återbruk.

– För oss handlar det delvis om hur man betraktar trä som material. Vi har här valt att se det som ett massivt material ur vilket man kan karva fram former, lite som ur ett stenblock, vilket går emot den vanligaste förståelsen för materialet. Vi tror att detta öppnar för helt nya sätt att närma sig trä ur ett estetiskt perspektiv. Den inre bärande stommen är uppbyggd av ett litet antal typelement som sammanfogas med hjälp av dymlingar i trä för att minimera användandet av stål i konstruktionen, förklarar Tore Lagerquist.

Efter mässan ska paviljongen byggas upp igen på en annan mer permanent plats.
Bild: Simon Viklund och Tore Lagerquist

Kan få en permanent plats

Det gör även att paviljongen ska vara enkel att demontera och resa i nya konfigurationer.

– Efter mässan är tanken att paviljongen ska stå på en annan, mer permanent plats.

Vart det kommer att vara är ännu inte bestämt.

Massor i rörelse

  • Skapad av: Simon Viklund och Tore Lagerquist på Chalmers Tekniska Högskola (CTH).
  • Aktuell: Vinnare i studenttävlingen Nya ögon på Trä. Tävlingen har arrangerats sedan 2010 med varierande materialfokus.
  • Finns att beskåda: På Nordbygg på Stockholmsmässan 23–26 april.
  • Prisutdelning: 25 april 2024 på Stockholmsmässan där vinnarna får motta en prissumma på 50 000 kronor och en studieresa arrangerad av Svenskt Trä.
  • Juryn: Representanter från Stockholmsmässan/Nordbygg, Svenskt Trä samt Atelier Heyman Hamilton (utsedd av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd).