Nyheter

Vinner kontorsprojekt i Kina

Xijin Times Center. Illustration: Sweco.

Sweco Architects har fått i uppdrag att utforma Xijin Times Center, ett nytt kontorsområde i den kinesiska staden Jinan.

Det nya området i Jinan i nordöstra Kina kommer att bestå av 800 000 kvadratmeter kontor, hotell och kommersiella lokaler.

Sweco ansvarar för konceptuell design, med exteriör och planlösningar för de nya byggnaderna. Sedan tidigare har företaget tagit fram en master plan för området.

Swecos arbete pågår till 2015 och det nya kontorsområdet förväntas stå klart under 2017.

Värdet på uppdraget uppgår till runt 20 miljoner kronor.