Infrastruktur

Vinner tunnelbanekontrakt – värt en miljard

Implenia vinner tunnelbanekontrakt med region Stockholm om projekt på en miljard kronor.
Visualisering av anslutande tunnel till Stockholms tunnelbana. Bild: Implenia

Implenia har tecknat avtal med Region Stockholm för utbyggd tunnelbana för anslutningsspåren till tunnelbanedepån i Högdalen. Kontraktsvolymen är på cirka en miljard kronor.

Det nya kontraktet är multidisciplinärt och kräver enligt Implenia hög kompetens inom tunnel-, mark- och betongarbeten och installationer.

– Vi är mycket stolta över att ha blivit utvalda att bygga anslutningstunneln till tunnelbanedepån i Högdalen och tackar Region Stockholm och förvaltning för utbyggd tunnelbana för förtroendet för Implenia Sverige. Det är en ära att få ta sig an ännu ett tunnelprojekt av denna dimension. Ett komplicerat, utmanande och multidisciplinärt projekt som är helt i linje med vår strategi och expertis, säger Jiri T. Englén, vd på Emplenia.

Installationer

Projektet består i att bygga den nödvändiga infrastrukturen för att koppla den utökade depån till det befintliga tunnelbanespåret mot Farsta. En ny betongtunnel (115 meter) och tråg (90 meter) kommer att byggas vid anslutningspunkten till Farstagrenen. Bergtunneln består av cirka 2000 meter spårtunnel och en 500 meter lång uppställningshall för tunnelbanetåg. I tunnlarna kommer Implenia att bygga de installationer som behövs för el- och telesystem, styrsystem, ventilation och brandsprinkler.

Klart 2026

Den befintliga depån i Högdalen byggs ut för att rymma de nya tåg som behövs när tunnelbanan växer. Dessutom ska depån kunna trafikera tåg för både gröna och blå tunnelbanelinjer. En ny uppställningsshall byggs under jord, verkstadsbyggnaden byggs om och nya spår läggs under jord för Grön linje. Bygget startade 2020 och beräknas vara klart 2026. 

Implenia kommer att planera och bygga tunneln enligt CEEQUALs hållbarhetsstandarder, ett av kundens krav. Planering och genomförande kommer att baseras på en BIM-modell.