Nyheter

Vinner tävling om Magasin 113

Fotograf: Jubileumsparken 113 Älvstranden Utveckling AB

Peab Fastighetsutveckling har vunnit tävlingen om Magasin 113 i Frihamnen i Göteborg och har köpt den centralt placerade fastigheten av Älvstranden Utveckling för 56,3 miljoner kronor. Peab Fastighetsutveckling kommer tillsammans med innehållsutvecklaren A house utveckla en destination för kreativa näringar.

Älvstranden Utveckling har valt ut köparen i en process där intresserade fått lämna förslag på hur den historiska byggnaden med minimal klimatpåverkan kan utvecklas till att bli en unik plats för göteborgarna.

— Det var ett stort intresse för Magasin 113 på marknaden vilket tydligt visar att Frihamnen är ett område för framtiden. Av de anbud som kom in var det Peab som stod för den bästa kombinationen av gestaltning, pris och innehåll, säger Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling, i ett pressmeddelande.

Magasin 113 byggdes 1964 och har fungerat som lager för ankommande gods i Frihamnen. Sedan några år tillbaka har den gula trevåningsbyggnaden i tegel stått utan någon permanent hyresgäst samtidigt som arbetet hur Frihamnen ska utvecklas långsiktigt pågått. I Frihamnen och dess närområde pågår i dag flera stora stadsutvecklingsprojekt: Jubileumsparken med badet och bastun, nya Hisingsbron, en ny spårvagnsdragning till Lindholmen, över 1 000 temporära bostäder och den nya Smyrnakyrkan.

Magasin 113 bjöds ut till försäljning på marknaden i fjol och intresserade köpare fick komma in med anbud där klimatpåverkan, pris, idé och erfarenhet av liknande projekt spelade in. Fastigheten skulle säljas till en köpare som ”på ett omsorgsfullt sätt vill utveckla en ikonbyggnad och förstärka den historiska identiteten” och göra byggnaden till ”en samlingspunkt som lockar människor från hela Göteborg, med olika bakgrund, intressen och från olika samhällsklasser”.

Köparen Peab Fastighetsutveckling tillträder fastigheten omgående och startar ombyggnaden så snart alla nödvändiga tillstånd är klara. Priset för Magasin 113 är satt till 56,3 miljoner kronor, men kommer att justeras uppåt när ett bygglov är beviljat och det står klart hur stort huset kan bli efter en tillbyggnad.

— Vi vill tacka Älvstranden Utveckling för att vi har fått förtroendet att ta detta spännande projekt vidare, samt för en väldigt god dialog och process. Vi ser fram emot en fortsatt god dialog med andra delar av staden nu när vi tar det första steget i utvecklingen av Magasin 113, säger Staffan Lindqvist, projektutvecklingschef Peab Väst.

Peab Fastighetsutveckling ska tillsammans med innehållsutvecklaren A house utveckla en destination för de kreativa näringarna. A house sedan tidigare beprövade koncept skapar mervärden genom utbyten och möten mellan olika branscher och företag. Den centralt placerade byggnaden, med ett nytt innehåll, är tänkt att komplettera stadens starka industri- och utbildningstradition och levande startup-scen.

– Att få utveckla en stor mötesplats för den kreativa industrin i Göteborg känns behövligt och skall bli otroligt kul. Huset är tänkt att innehålla attraktioner dygnets alla timmar både för dess medlemmar samt även för en bredare publik, säger Richard Hammarskiöld, creative director A house.
  
Fakta om Magasin 113

  • Magasin 113 ligger mitt på Frihamnspiren, inte långt från nya Hisingsbron. Den befintliga byggnaden är på 9 340 kvadratmeter fördelat på tre våningar. 
  • Tomtarean är på 4 800 kvadratmeter.
  • Byggnaden är uppförd som lagerbyggnad 1964 och ritad av arkitekt Alexander Ericsson.
  • Ett bygglov för om- och tillbyggnad av fastigheten på 18 600 kvadratmeter beviljades i september 2018. Det bygglovet har löpt ut och köparen behöver ett nytt tillstånd för att omvandla fastigheten.
  • Målet är att ett nytt bygglov ska vara på plats ett år efter försäljningen och att byggstart kan ske 2022 med inflyttning 2024.