Nyheter

Vinner uppdraget om Lunds centralstation

Clemenstorg. Bild: Elding Oscarson/C.F. Møller Architects

Elding Oscarson/C.F. Møller Architects förslag har valts ut som det alternativ som går vidare i arbetet med att utveckla en ny centralstation i Lund. 
Byggstart för den nya stationen beräknas till 2021.

Förslaget från arkitektteamet från Elding Oscarson/C.F. Møller Architects kommer ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av Lunds Centralstation.

Arkitekternas förslag visar på en väl genomtänkt stationsmiljö som tar stor hänsyn till omgivningen, skriver Jernhusen.

–  Arkitekterna har tydligt fokuserat på resenärernas behov samtidigt som den publika miljön med ett attraktivt serviceutbud gör stationen öppen och tillgänglig för alla, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare på Jernhusen, i ett pressmeddelande.

– Arkitektteamet har omsatt vår gemensamma målbild för stationen på ett inspirerande och fint sätt. Teamet har presenterat en balans med en ny karaktärsskapande byggnad och de befintliga kvaliteterna i området. Förslaget har förutsättningar att bli en dynamisk regional och lokal mötesplats och som pekar ut en riktning mot en levande stadskärna i Lund, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör Lunds kommun.

Jernhusen äger den befintliga centralstationen, Godsmagasinet och kvarteret Spoletorp samt Västra Station. Tillsammans med Lunds kommun och Trafikverket planerar Jernhusen att utveckla stationsområdet i Lund. En ny centralstation ger möjlighet att möta ett ökat resande och ger kapacitet för såväl en utökning av dagens trafik, som för höghastighetståg. Byggstart för den nya stationen beräknas till 2021.

Lunds Centralstation är en av Sveriges mest trafikerade järnvägsstationer och nya centralstationen blir en nod med handel, service och kontor. En ny mötesplats i Lund som tillför en karaktärsfull siluett, synlig från flera olika håll i staden.

– Förslaget ger i ett konsekvent grepp en mycket tydlig stationsbyggnad, som verkligen binder ihop öster och väster med ett nytt inomhustorg”, säger Jonas Elding, ansvarig arkitekt på Elding Oscarson Arkitekter.

Jernhusen bjöd våren 2017 in fyra arkitektteam till ett parallellt uppdrag för gestaltning av en ny centralstation i Lund. Hösten 2017 fick två arkitektkontor fortsatt uppdrag att vidareutveckla sina gestaltningsförslag. Bedömningsgruppen består av representanter från Jernhusen, Lunds kommun och Trafikverket. 

– Vi har haft ett mycket givande samarbete med Elding Oscarson och ser fram emot att tillsammans med Jernhusen, Trafikverket och Lunds kommun gemensamt arbeta vidare för att stationen ska vara på plats så snart det går”, säger Danyal Taylan, ansvarig arkitekt på C.F. Møller Architects.