Nyheter

Vinster med väderskydd i Växjö

Väderskyddet tog plats i centrala Växjö. Foto: Skanska AB

Vid bygget av nya kommunhuset och resecentrum i Växjö valde man att satsa på ett heltäckande väderskydd med travers.
– Det var ett modigt beslut men det var värt varje krona, säger Vöfabs projektchef Tony Söderena.

Växjö kommun har profilerat sig med sina satsningar på trähus. Med minst femtio procent av all nyproduktion inom kommunens bolag skall vara träbyggnader. Sedan några år tillbaka pågår bygget av det nya kombinerade kommunhuset och resecentrum. Det är en profilbyggnad i trä som ritar om stadens centrala delar och är klart för inflyttning till våren.

– Det ska märkas att vi är i Småland, som har en tradition av trä och glas med hög kvalité. Byggnaden har en fasad i glas och en stor del av trästommen är synlig både för dem som vistas inne i huset och från utsidan, säger Hans-Fredrik Helldahl, som är distriktschef för Skanska i Kronobergs län.

Frågan om att renovera kommunhuset kom upp redan 2014. Efter mycket utredningar och kostnadskalkyler kom man fram till att det var billigare att bygga nytt. När beslutet om platsen för den nya byggnaden togs insåg man att man borde samarbeta med någon för att få ut det mesta möjliga av ett så centralt läge och i samband med det kom Järnhusen in i bilden. Därav den något ovanliga kombinationen med kommunhus och tågstation i samma byggnad.

– Det blir en ny mötesplats och ett nav för Växjö. Det här är en fastighet som vi är väldigt stolta över att få bygga och som vi hoppas att även kommunens innevånare kan vara stolta över när allt står klart våren 2021.

När bygget är klart kommer Jernhusen att köpa sin del av fastigheten och nyttja större delen av plan två och plan tre. Kommunen flyttar in på plan fyra och hela vägen upp till plan sju. Flytten från det gamla kommunhuset möjliggör också att 250 nya lägenheter skapas i den gamla fastigheten som ligger i centrala Växjö. Enligt Tony Söderena, projektchef Vöfab som är Byggherre och beställare, bidrar det till ännu en positiv effekt av nybyggnationen.

– På det här sättet utnyttjar vi ytorna både i den gamla och den nya fastigheten på bästa sätt. Intresset från kommunens innevånare har varit stort och vi har haft 1700 människor som besökt projektet. Det skulle varit ännu fler men coronaepidemin satte stopp för de planerna, säger Tony.

Den nya fastigheten är 100 meter lång och får ett stort vindfång. För att skapa stabilitet och undvika att byggnaden vrider sigvalde man att uppföra de båda trapphusen i betong. Även källaren, en del pelare och bjälklag i bottenplan av byggnaden består av betong. Men resten av stommen består av limträpelare, limträbalkar och bjälklag i massivt KL-trä. En av utmaningarna när man använder mycket trä är hur man ska hantera väder och vind. I bygget av det nya resecentrumet och kommunhuset valde man i ett tidigt skede att satsa på ett vädertält med två eldrivna traverser.

– Det var lite högre investering initialt men det var ett oerhört modigt beslut som har betalat sig i längden. Vi har inte haft några stillestånd på grund av vädret och har kunnat lyfta alla dagar. Ingen tid har gått till spillo för att täcka träkonstruktionen och vi har ingen kvalitetsbrist på grund av fuktpåslag, säger Marcus Heiman som är Skanskas Projektchef.

Allt trä kommer från en leverantör i Österrike som skickade det med tåg till Alvesta. Där lastade man om byggmaterialet till lastbilar som sedan kördes direkt till byggarbetsplatsen i Växjö och in under väderskyddet. Väl framme lyftes de olika delarna i stommen med traverserna och blev aldrig stillastående på marken.

– Allting har passat som handen i handsken. Vi har lossat från täckta bilar under tältet och passat in det i bygget med traversen. Det är så industriellt byggande som det bara kan bli. Nu köpte vi stommen från Österrike men de svenska företagen har utvecklats. Antalet leverantörer och deras förmåga att leverera trästommar med hög kvalité ökar i takt med att efterfrågan ökar. Det är spännande att se ur branschen utvecklas och hela tiden tar nya steg i rätt riktning, säger han.

Bygget av kommunhuset och resecentrum har genomförts i ett partneringprojekt mellan entreprenör och beställare. Det är något som båda aktörerna understryker som en viktig komponent för att bygget har blivit så framgångsrikt.

Fakta väderskydd

  • Dansk leverantör
  • 130 l x 43 b x 40 h. 27 moduler
  • Väggyta 11000 kvm, börjar 6 meter ovan mark
  • Varje sektion tältduk väger 2,5 ton
  • 2 traverser á 12 ton kapacitet