Nyheter

VINSTERNA ÖKAR

Byggbolagen har ökat sina vinster och rapporterar större vinster än svenskt näringsliv totalt sett. Det visar ekonomisk statistik som Byggvärlden har tagit fram.

Byggföretagen har dragit nytta av det förbättrade läget. Det visar en bokslutsanalys som Byggvärlden har beställt av företaget UC. Från 2002 har det blivit fler byggföretag och deras vinster har ökat.

Redan 2002 hade företagen byggbranschen ett högt medianresultat. Medan byggsektorn låg på 45 000 kronor i vinst (resultat efter finansnetto) hade svenskt näringsliv i stort ett medianresultat på 19 000 kronor.

Och byggsektorn har till och med ökat försprånget under fyraårsperioden. 2006 hade byggsektorn medianresultatet 99 000 mot det totala näringslivets 64 000 kronor.

— Att gå från 45 000 kronor till 99 000 kronor i vinst per företag som byggbranschen har gjort bedömer jag som oerhört starkt, säger Roland Sigbladh, avdelningschef på UC.

Men metallvaruindustrin har gått ännu bättre. Den låg ännu högre än byggbranschen 2002, med ett medianvärde på 57 000, och har hela 167 000 för 2006, en ökning på 317 procent.

— Det är nog effekten av att vi har haft väldigt bra år för exportindustrin, säger Lars Jagrén, chefekonom på Sveriges Byggindustrier.

Under fyraårsperioden vi granskat har byggbranschen ökat med 120 procent. Det är faktiskt minst av de branscher som valts ut för jämförelsen. Svenskt näringsliv totalt ett har ökat sitt resultat med 237 procent under motsvarande period.

— Men det är mycket svårare att öka från en hög nivå, tycker Roland Sigbladh.

Borde byggbranschen ha ökat sin lönsamhet mer under de här åren?
— Å ena sidan kanske vi borde ha kunnat öka mer. Å andra sidan har kostnadsökningen varit högre än i andra sektorer. Om man ska öka vinsterna ska man nog göra det genom bättre kostnadskontroll, säger Lars Jagrén.

De små byggbolagen, med en omsättning under 100 miljoner kronor, har stått för den största procentuella vinstökningen, 118 procent. Men samtidigt är det stor skillnad på medianresultatet och medelresultatet i gruppen små byggbolag.

— Medelresultatet dras upp av några få. Det stärker bilden att byggsektorn inte är någon höglönsamhetssektor, särskilt inte för små byggare, säger Lars Jagrén.

De mellanstora byggbolagen (som omsätter mellan 100 och 300 miljoner kronor) minskade vinsterna mellan 2002 och 2004 men hämtade upp det till 2006.

Även de större byggföretagen (som omsätter över 300 miljoner kronor) hade en vinstminskning mellan 2002 och 2004. Dessa hade dock en kraftig ökning mellan 2004 och 2006.

Fakta/ Antal anställda

Antalet anställda i byggbranschen har varierat mellan åtta och nio personer i genomsnitt under sexårsperioden. Medianvärdet för antalet anställda har legat mellan två och tre personer.

Fakta/ Avkastning

Om man tittar på avkastning av totalt kapital så hade byggföretagen en bättre ökning av avkastningen under sexårsperioden jämfört med Sveriges alla bolag. Medianavkastningen 2006 är för byggbolagen 8,5 procent medan den för Sveriges alla bolag ligger på 6,1 procent, det vill säga en skillnad på nästan 40 procent.

Fakta/ Antal byggbolag

Antalet aktiva bolag i byggbranschen ökade med 10,4 procent mellan 2002 och 2006. Motsvarande siffra för antalet bolag i hela Sverige är 8,6 procent. Den största ökningen (både i byggbranschen och för alla branscher) har skett mellan 2004 och 2006 för bolag som omsätter över 100 miljoner kronor.

Resultat efter finansnetto (median)

Byggbranschen:

2002: 45 000
2004: 48 000
2006: 99 000
2002-2006 (sammantaget): 62 000

Metallvaruindustrin:

2002: 57 000
2004: 72 000
2006: 167 000
2002-2006 (sammantaget): 92 000

Övrig tillverkningsindustri:

2002: 18 000
2004: 25 000
2006: 75 000
2002-2006 (sammantaget): 35 000

Alla bolag i Sverige:

2002: 19 000
2004: 32 000
2006: 64 000
2002-2006 (sammantaget): 36 000

Byggverksamhet (företagsindelning efter årsomsättning)

• Små företag (0-100 miljoner)

Resultat median:
2002: 44 000
2004: 47 000
2006: 96 000

Resultat medel:
2002: 210 854
2004: 218 600
2006: 391 018

• Mellanstora företag (100-200 miljoner)

Resultat median:
2002: 4 335 500
2004: 2 890 000
2006: 4 603 000

Resultat medel:
2002: 4 509 910
2004: 3 147 669
2006: 5 676 969

• Mellanstora företag (200-300 miljoner)

Resultat median:
2002: 8 058 000
2004: 4 548 000
2006: 7 750 000

Resultat medel:
2002: 6 721 245
2004: 6 569 128
2006: 8 544 133

• Stora företag (300 miljoner eller mer)

Resultat median:
2002: 14 025 500
2004: 7 504 000
2006: 20 283 500

Resultat medel:
2002: 61 473 167
2004: 51 734 554
2006: 55 656 256

• Ökning i procent mellan 2002 och 2006 utifrån medianvärde av resultatet, bransch för bransch:

Bygg: 120 procent

Metall:193 procent

Tillverkning:317 procent

Alla:237 procent