Nyheter

Wallenberg stoppar hamnbygge

Finansmannen och SEB:s ordförande Marcus Wallenberg ilsknade till rejält på Nynäshamns planer på att anlägga en ny hamn. Anledningen: hans ärvda släktgods är granne med den planerade containerhamnen.

När Stockholms Hamnar för snart fyra år sedan fattade beslut om att anlägga en alldeles ny gods- och containerhamn på Norvikudden i Nynäshamn var planen att flytta stora delar av trafiken från Frihamnen i Stockholm. Kostnaden beräknades till 1,7 miljarder kronor och man skissade på 1 800 kajmeter, nio kajplatser och fyra containerkranar.

Äntligen skulle Stockholm och Östersjön få en högeffektiv hamn med stor kapacitet.

Men i torsdags meddelade miljödomstolen i Nacka tingsrätt en enhällig dom:

Avslag.

Bland de som gjorde v-tecknet över beskedet fanns finansmannen och SEB:s ordförande Marcus Wallenberg, som därmed slipper snegla över en containerhamn när han tuffar ut från sin privata brygga.

Marcus Wallenberg och hans mamma var nämligen, via sin talesman och rådgivare inom fastighetsfrågor, några av de mest aktiva motståndarna till hamnplanerna.

Släktgods norr om Nynäshamn

Strax norr om Nynäshamn och Norvikudden ligger Marcus Wallenbergs släktgods, en omfattande skogs- och lantbruksegendom som finansmannen ärvde redan 1982.

Egendomen är taxerad till över tio miljoner kronor och ägs av honom ensam.

När Stockholms Hamnar inledde planerna på den nya gods- och containerhamnen ilsknade därför Marcus Wallenberg och hans mamma till rejält. Tillsammans med sin granne, Henrik von Platen, drev han motståndet.

Nu kan de andas ut.

Och istället tilldelas Marcus Wallenbergs rådgivare Sture Forsberg 166 688 kronor i ersättning för rättegångskostnader.

– Det var framförallt frågan om samhällsnyttan vi vände oss emot. Det finns ju redan hamnkapacitet i både Södertälje, Norrköping och Oxelösund, säger Sture Forsberg och fortsätter:

– Men det finns även brister i planen för miljön och infrastrukturen. Hamnen skulle förändra hela skärgårdsbilden.

Kommunalråd förbannad

Men på Nynäshamns kommun är man arg.

Riktigt förbannad.

– Det försenar en viktig investering i stockholmsregionen, säger kommunalrådet Ilija Batljan (s) i Nynäshamn och fortsätter:

– Vi har ett antal bryggor, men ingen riktig hamn.

Även folkpartisten Leif Stenquist i miljö- och samhällsbyggnadsnämnen är av samma uppfattning.

– Det är, tillsammans med Helsingfors och St Petersburg, den överlägset bästa platsen för en hamn i Östersjön. Nu kavlar vi upp ärmarna och fortsätter att jobba för en hamn på Norvikudden.

Tillsammans med Stockholms Hamnar överklagar nu kommunen miljödomstolens beslut.

Niklas Bodell/Affärsvärlden