Nyheter

Wallenstam bygger energisnåla lägenheter

Wallenstam bygger 96 energisnåla lägenheter i Hammarby Sjöstad. Energiåtgången beräknas bli hälften så mycket som krävs i Boverkets byggregler.

Energiåtgången för uppvärmning och drift vid Wallenstams lägenheter kommer att ligga på 55-60 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

De 96 nya lägenheterna, 48 hyresrätter och 48 bostadsrätter, beräknas stå klara för inflyttning under första kvartalet 2010.

Sammanlagt ska Wallenstam bygga 2 500 lägenheter till och med år 2012.

– Att vår nybyggnation i Hammarby Sjöstad kommer ha beräknad energiåtgång som i princip är en halvering i relation till Boverkets byggregler för nybyggnation är ingen tillfällighet, vi bygger hållbara hus utifrån ett energieffektivt koncept och har 100 procent fokus på att minimera energiförbrukningen i all vår nybyggnation, säger Hans Wallenstam, vd Wallenstam AB.