Nyheter

Wallenstam bygger nya hyresrätter

Intresset är stort från Wallenstams hyresgäster att köpa fastigheterna de bor i. Därför fortsätter företaget nyproducera bostäder i hög takt.

Wallenstam meddelar i ett pressmeddelande att bostadsfastigheten Stockholm Stengodset 22, som är belägen på Robert Almströmsgatan 6, säljs till en bostadsrättsförening bildad av hyresgästerna.

Fastighetsvärdet uppgår till 34,75 miljoner kronor. Försäljningsvärdet överstiger Wallenstams värdering per den 30 september 2007 med drygt 30 procent.
– Intresset är fortsatt stort från våra hyresgäster att köpa våra fastigheter i både Göteborg och Stockholm, säger Hans Wallenstam, vd.

Debatten om hyresrättens framtid har varit intensiv sedan regeringen tog bort bidragen för att bygga hyresrätter. Men Wallenstam har fortsatt bygga hyresrätter.
– Både bostadsrätts- och hyresrättsmarknaden har stor efterfrågan. För att tillgodose båda fortsätter Wallenstam sin satsning på nyproduktion av bostäder. Vi bygger för närvarande 450 hyresrättslägenheter. Nyproduktionen sker framför allt i Stockholmsregionen, säger Hans Wallenstam.