Nyheter

Wallenstam förstärker i Stockholm

Fr v: Åsa Hedlind, Ida Niklasson, Ruby Resman, Malin Kernby och Annica Modin. Foto: Wallenstam.

Wallenstam växer och har tusentals nya hyresrätter på gång i kommande byggprojekt. I region Stockholm/Uppsala har organisationen förstärkts med en rad nya tjänster för att fokusera ytterligare på kommande och pågående stadsutvecklingsprojekt.

– Vi har gått från att bygga enskilda hus och kvarter till att idag utveckla hela områden och stadsdelar med stort fokus på livet mellan husen. Det gör att vi också har förstärkt vår organisation med nya kompetenser och ansvarsområden, säger Mathias Aronsson, vice vd, i ett pressmeddelande.

Åsa Hedlund är från och med december 2016 chef för affärsområde projekt på Wallenstam i Stockholm. Affärsområdet ansvarar för Wallenstams samtliga nyproduktionsprojekt i Stockholm och Uppsala, genom hela processen från detaljplanearbete till inflyttning. Åsa är civilingenjör och har arbetat 7 år på Wallenstam.

Ida Niklasson är ny avdelningschef inom affärsområde projekt på Wallenstam i Stockholm. Ida har arbetat på Wallenstam i drygt två år, är civilingenjör och har tidigare arbetat för Ebab, JM och KF Fastigheter.

Ruby Resman är ny avdelningschef inom affärsområde projekt på Wallenstam i Stockholm. Ruby är civilingenjör och har arbetat på Wallenstam sedan 2013. Hon har tidigare erfarenhet från Ebab, Einar Mattsson och Skanska International Civ Eng.

Malin Kernby är från och med januari 2017 chef för affärsområde Kommersiella lokaler samt Mark och Exploatering på Wallenstam i Stockholm. Malin har arbetat inom bolaget i tio år i olika roller och har under senare tid ansvarat för exploateringsfrågor i Stockholm och Uppsala i sin roll som Mark- och exploateringschef.  

Annica Modin är ny stadsutvecklingsstrateg samt tf bostadsrättschef på Wallenstam i Stockholm. Annica ansvarar för utvecklingsplaner och visioner i stadsutvecklingsprojekt utifrån framtidens boendetrender. I enskilda projekt omfattar arbetet konceptualisering och marknadsföring av nyproduktioner. Annica har arbetat på Wallenstam sedan 2010 som marknadskoordinator och konceptutvecklare.